Tổng kết đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ trong CAND

 

Tổng kết đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ trong CAND

 

Trong những năm qua, việc tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại các trường Công an nhân dân đã góp phần quan trọng trong đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và yêu cầu sử dụng cán bộ của ngành Công an.

Ưu điểm nổi bật của các trường Công an nhân dân là đã xây dựng được tất cả các chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần các ngành, chuyên ngành đào tạo, đảm bảo tính cập nhật, linh hoạt, hiện đại của chương trình. Riêng đối với Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân đã triển khai đối với tất cả các loại hình đào tạo đại học. Phương pháp giảng dạy của giảng viên đã có sự đổi mới mạnh mẽ theo hướng phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung tham luận làm rõ những hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, kiến nghị nhiều giải pháp để tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong Công an nhân dân thời gian tới.

Khẳng định lại một lần nữa về yêu cầu cấp thiết trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng thực tiễn nhiệm vụ công tác của lực lượng, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng nhấn mạnh việc tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc, lựa chọn áp dụng phương thức đào tạo mới phù hợp với đặc thù công tác giáo dục trong các trường Công an nhân dân. Trong đó phải xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể của Bộ Công an, xác định rõ lộ trình, thời gian, nhiệm vụ của từng học viện, trường đại học. Xây dựng, ban hành Quy định về tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo trình độ đại học một cách phù hợp, sát thực tiễn.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đặc biệt yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát, ban hành các văn bản để khắc phục những vấn đề còn tồn tại, khó khăn nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của phương thức đào tạo mới, đảm bảo tính đồng bộ, ổn định, lâu dài. Đồng thời chú trọng xây dựng, nâng cao nhận thức, trình độ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, trang thiết bị… đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo trong các trường Công an nhân dân.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT