Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 trong Công an nhân dân
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 trong Công an nhân dân

 

Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác đào tạo trong CAND; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên... thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đề ra 

Tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo đã trình bày báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2017 - 2018 và dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm học 2018 - 2019.

Theo đó, trong năm học 2017 - 2108, các trường Công an nhân dân và Công an các đơn vị, địa phương cơ bản đã hoàn thành chương trình, nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo đề ra, tích cực chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho việc triển khai những chủ trương mới của Bộ về hướng bố trí lực lượng trong tình hình mới; chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc các đề án, dự án của Bộ về tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu; thực hiện nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng thiết thực, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc; kịp thời triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học viên; mối quan hệ phối hợp giữa các trường Công an nhân dân và Công an các đơn vị, địa phương được tăng cường, nhất là trong việc nâng cao năng lực thực hành cho giáo viên và học viên các trường. Nề nếp công tác dạy và học cơ bản được duy trì, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt đã tạo được những chuyển biến mới.

Xác định mục công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng Công an nhân dân trong năm học 2018 - 2019 có rất nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi các đơn vị chức năng, các trường Công an nhân dân và Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Bộ; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên các trường Công an nhân dân và cán bộ làm công tác giáo dục, đào tạo của toàn lực lượng đối với đổi mới công tác giáo dục, đào tạo; khẩn trương kiện toàn hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân theo hướng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên và học viên; có biện pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong các mặt công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, góp phần hiện thực hóa những mục tiêu của Nghị quyết số 17/NQ-ĐU ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như sắp xếp, kiện toàn các Học viện, trường CAND; các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; sắp xếp, quy hoạch lại các ngành nghề, chương trình, đào tạo theo tín chỉ nhằm đáp ứng với đòi hỏi về nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn đầu ra cũng như cơ chế phối hợp giữa các trường và đơn vị địa phương. 

Đặc biệt, lãnh đạo các Học viện, trường CAND đã đề xuất Cục Đào tạo, Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án tuyển sinh riêng vào các trường CAND trong năm 2019 - 2020.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Quý Khoát, Phó Giám đốc Học viện ANND cho biết: Việc tuyển sinh vào các trường CAND dựa trên kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 đã có nhiều bất thường với sự “bứt phá” ngoạn mục của thí sinh các tỉnh miền núi phía Bắc cũng như số lượng trúng tuyển của chiến sĩ nghĩa vụ. 

Để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển, lãnh đạo Học viện ANND đề nghị Cục Đào tạo, Bộ Công an cần đẩy nhanh việc xây dựng đề án tuyển sinh riêng vào các trường CAND ngay trong năm nay để các Học viện, trường CAND và công an các địa phương có kế hoạch chuẩn bị các điều kiện tốt nhất. 

Đồng quan điểm này, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND cho rằng: Năm học 2014 - 2015, Học viện CSND tự chủ tuyển sinh, tự tổ chức thi riêng, với 31 nghìn thí sinh dự thi tại 1.000 phòng thi trên tổng chỉ tiêu là 1.000, tức là mỗi phòng thi chỉ có 1 thí sinh trúng tuyển. Thí sinh đỗ vào trường chủ yếu là học sinh đến từ các địa phương có truyền thống hiếu học, tỷ lệ chiến sĩ nghĩa vụ trúng tuyển cũng rất ít. 

Tuy nhiên, đến năm 2018, dữ liệu tuyển sinh đã xuất hiện nhiều điểm không bình thường, khác xa với các quy luật trước đó. Cũng theo Thiếu tướng Đặng Xuân Khang, chất lượng đầu vào rất quan trọng, đầu vào cao, đầu ra sẽ cao, ngược lại, đầu vào thấp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra. Do đó, Thiếu tướng Đặng Xuân Khang đề xuất Bộ Công an cần có tính toán xây dựng Đề án tuyển sinh riêng của trường CAND năm 2019 - 2020 để đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. 

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND thì đề nghị việc xác đinh chỉ tiêu vào các trường CAND cần bám sát hơn nữa vào thực tiễn để có thể đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi từ thực tiễn, tránh tình trạng mất cân đối giữa các lực lượng. 

Từ phía Công an các đơn vị địa phương cũng đề xuất Cục Đào tạo, Bộ Công an nên công bố phương án tuyển sinh sớm để công an các địa phương có đủ thời gian chuẩn bị tốt cho công tác sơ tuyển, đặc biệt là công tác xác minh, thẩm tra lý lịch...

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu biểu. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Đào tạo chỉ đạo các trường CAND cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND theo hướng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xác định rõ quy mô, ngành nghề, loại hình, cấp trình độ đào tạo phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực trong CAND; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đảm bảo khoa học và bền vững. 

Tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, đào tạo trong CAND phù hợp với mô hình, nhiệm vụ mới. Thực hiện nghiêm quy chế, quy định về công tác tuyển sinh của nhà nước và của ngành. Nghiên cứu triển khai đề án tuyển sinh vào các trường đại học, trung cấp CAND phù hợp với đặc thù của lực lượng CAND; thực hiện phân bổ chỉ tiêu theo hướng phù hợp với thực tiễn. 

Nghiên cứu đánh giá tính khoa học, tính thực tiễn của hệ thống ngành, chuyên ngành đang đào tạo bảo đảm phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao trình độ cho giáo viên để từng bước thực hiện việc dạy các môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng ngoại ngữ; Siết chặt kỷ luật, kỹ cương trong công tác quản lý, giáo dục học viên. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong dạy và học...

Tại Hội nghị, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành cũng đã nêu thách thức, tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với công tác Công an và yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục, đào tạo trong hệ thống các nhà trường. Đây là cơ sở để các học viện, nhà trường đề ra các kế hoạch, định hướng phù hợp với thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn chiến đấu của lực lượng.

PV


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT