Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong Công an nhân dân

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 14/6/2019, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thi hành án hình sự năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Theo đó, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về công tác thi hành án hình sự. Công tác thi hành án hình sự phải đặt trong tổng thể và đảm bảo đồng bộ với quá trình cải cách bộ máy nhà nước, cải cách tư pháp, cải cách hành chính ở nước ta; cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, các quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và những pháp luật khác có liên quan. Hội nghị triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 nhằm quán triệt đầy đủ những nội dung của Luật này đến Công an các đơn vị, địa phương, trên cơ sở đó để áp dụng đúng, thống nhất trong toàn lực lượng CAND.
 
Tại Hội nghị, Thượng tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an đã trình bày những nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng trình bày công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong CAND.  
 
So với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã có những quy định mới, trong đó quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ về thi hành án hình sự.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, Luật còn bổ sung quy định mới về thi hành án đối với pháp nhân thương mại, tha tù trước thời hạn có điều kiện, thi hành án tử hình, thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và các nội dung khác khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2010. 
 
Ngoài ra, Luật thi hành án hình sự năm 2019 đã bổ sung 01 điều quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân, theo đó, phạm nhân có quyền được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, bảo đảm chế độ ăn, mặc, ở, quyền được thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật…
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị sau Hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật theo nhiệm vụ được giao; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai việc thi hành Luật tới đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham mưu, tham gia thực hiện công tác thi hành án hình sự trong CAND.
 

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, cần chủ động rà soát, bố trí đủ đội ngũ cán bộ có năng lực và phẩm chất tham gia thực hiện công tác thi hành án hình sự, đặc biệt là đội ngũ cán bộ thuộc cơ quan quản lý thi hành án hình sự và thuộc các cơ sở giam giữ… 


 

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT