Xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

 

Xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh, toàn diện


Thượng tướng, PSG.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 Bộ Công an ngày 10/4/2009, về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 Bộ Công an đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở địa bàn cấp huyện là một yêu cầu đúng đắn và cấp bách, nhằm quán triệt, triển khai chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước hướng về cơ sở, xây dựng cấp huyện là địa bàn chiến lược vững mạnh toàn diện, được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Công an cấp huyện được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ xác định có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước; là cấp Công an thực hiện toàn diện, đầy đủ các chức năng của lực lượng CAND trên địa bàn cấp huyện; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về ANTT; giải quyết các yêu cầu của nhân dân liên quan đến ANTT ở cơ sở…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.

Với mục tiêu tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ, củng cố Công an cấp huyện đủ mạnh trong giữ vững ANTT trong mọi tình huống, tạo thế phòng thủ vững chắc từ mỗi địa phương, đơn vị cơ sở, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, ngày 10/4/2009, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 03 về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”. 

Có thể khẳng định, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Công an, việc ban hành Chỉ thị số 03 là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở địa phương, nhất là địa bàn cấp huyện. Công an các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.

Theo đó, Tổ chức bộ máy của Công an cấp huyện từng bước được kiện toàn, sắp xếp, bố trí hợp lý hơn; một số đơn vị được thành lập để đảm nhiệm các yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an cấp huyện đã được điều chỉnh phù hợp với các quy định mới của pháp luật trên lĩnh vực bảo đảm ANTT có liên quan đến thẩm quyền của Công an cấp huyện và thực tế yêu cầu công tác. Coi trọng phân công, phân cấp trên các lĩnh vực công tác nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng, Hậu cần… 

Hiệu quả hoạt động của Công an cấp huyện từng bước đã được nâng lên, lực lượng Công an cấp huyện đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, nhất là thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, thành phố và cấp ủy, chính quyền cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn; tổ chức các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT và củng cố, xây dựng lực lượng Công an cơ sở; giữ vững ANTT, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT