Xây dựng Đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an nhân dân

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Trung ương: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Xuất phát từ tình hình thực tế, đặc thù của lực lượng vũ trang và để tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND, trên cơ sở thống nhất của các đoàn thể Trung ương, ngày 15/4/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND. 

Việc nghiên cứu, xây dựng Đề án về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND nhằm tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để các tổ chức này hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ; phát huy tính xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đề án bao gồm các nội dung: Tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Công đoàn các cấp trong CAND; các mối quan hệ của tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn các cấp trong CAND; cơ quan giúp việc tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn các cấp; chế độ chính sách đối với cán bộ đảm nhiệm công tác đoàn thể trong CAND...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại phiên họp.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại phiên họp.

Tại Phiên họp, Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án. Theo đó, Ban Chỉ đạo Đề án gồm 12 đồng chí, do Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành làm Trưởng Ban. Tổ Biên tập gồm 15 đồng chí, do Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Tổ trưởng.

Sau khi nghe dự thảo các văn bản phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án; lịch trình, tiến độ triển khai Đề án; Đề cương Đề án, các đại biểu đã thảo luận xung quanh các nội dung trên, nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an...

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tổ chức khảo sát hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội tại một số Công an đơn vị, địa phương; tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của cấp ủy đảng các cấp, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND, các cán bộ Đoàn, Hội, Công đoàn qua các thời kỳ về góp ý xây dựng Đề án.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý, Đề án cần mang tính tổng thể, chặt chẽ, khoa học, đổi mới cách viết, thể hiện rõ bản sắc của 3 tổ chức: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn; phân tích rõ tác động của việc thành lập Đề án trong bối cảnh toàn cầu hóa, những thách thức an ninh phi truyền thống, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0... Từ đó, hoàn thiện Đề án trình Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt đảm bảo chất lượng và tiến độ. Sau đó hoàn chỉnh, phối hợp Trung ương Đoàn, Trung ương Hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành các văn bản quy định về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND...
 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT