Xây dựng đội ngũ trí thức Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
Hội thảo khoa học: Xây dựng đội ngũ trí thức Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới


Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong Công an nhân dân, những năm qua Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nghị quyết, đề ra các chương trình, kế hoạch và thể chế hóa thành các quy định để xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong Công an nhân dân. Đội ngũ trí thức Công an đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Vai trò và vị thế của đội ngũ này ngày càng được khẳng định, được các cấp lãnh đạo ghi nhận với những “sản phẩm” tham mưu có hàm lượng trí tuệ cao.

 Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, đội ngũ trí thức Công an nhân dân hiện nay còn chưa đáp ứng được về số lượng, thiếu các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực, chưa có nhiều tập thể khoa học mạnh, có uy tín ở trong nước và quốc tế. Đây là một trong những nguyên nhân kìm hãm và làm giảm khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức Công an nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua.

Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ trí thức Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” được tổ chức nhằm hoàn thiện, bổ sung những vấn đề cơ bản về đội ngũ trí thức Công an nhân dân và công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trong Công an nhân dân gắn với thời kỳ nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Hội thảo.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, phải xác định việc xây dựng, phát triển và sử dụng đội ngũ trí thức Công an nhân dân là một vấn đề cốt lõi, hệ trọng trong bối cảnh hiện nay. Để tiếp tục phát huy và xây dựng đội ngũ trí thức Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới, Công an các đơn vị, địa phương, nhất là cấp ủy, thủ trưởng đơn vị phải nhận thức đầy đủ về đặc trưng, những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và an ninh phi truyền thống; nhận thức đúng đắn và yêu cầu về phát triển nhân lực, vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của xã hội và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND tham luận tại Hội thảo
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND tham luận tại Hội thảo

Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung đầu tư xây dựng và phát triển các học viện, trường Công an nhân dân trở thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ trí thức Công an nhân dân.  Bên cạnh đó, các học viện, các trường cần chủ động kết nối với nhu cầu của xã hội, coi trọng đào tạo kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, khoa học kỹ thuật; kịp thời xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống cơ chế chính sách và tạo môi trường thuận lợi để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT