Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới, giai đoạn 2016 – 2021”, công tác dân vận của lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Nổi bật, đã chủ động đẩy mạnh và thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp, phát huy hiệu quả công tác dân vận trên các lĩnh vực. Đặc biệt đã bảo đảm chủ động, hiệu quả trong công tác nắm tình hình, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động có liên quan đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026.  Nhận thức của cán bộ, chiến sỹ về công tác dân vận được nâng lên. Công tác dân vận trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngày càng phát huy hiệu quả. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được lực lượng CAND phát động mạnh mẽ, nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được xây dựng và nhân rộng. Công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục phát huy hiệu quả; các hoạt động xã hội, từ thiện được duy trì, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tham dự Hội nghị
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa lực lượng CAND với Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện công tác dân vận. Công tác cải cách hành chính trong CAND có nhiều đổi mới, nhất là sự thành công của dự án Dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án cấp Căn cước công dân. Quy chế dân chủ trong CAND được thường xuyên coi trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân...

Tại Hội nghị, Đại tá Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã quán triệt các nội dung chính, điểm mới của Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 239-QĐ/TW, ngày 24/11/2021 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của lực lượng CAND; Chỉ thị số 11/CT-BCA-V05, ngày 17/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới. Đồng thời, các đại biểu đã có tham luận đánh giá đúng thực trạng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng CAND trong thời gian tới...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, để tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của lực lượng CAND và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức về dân vận và công tác dân vận. Đây là công tác có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng được thể hiện rất rõ trong quá trình lãnh đạo cách mạng của dân tộc. Chủ động nắm vững và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác dân vận và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục đổi mới hơn nữa về phương pháp dân vận trong CAND, nhất là đối với những khâu, những lĩnh vực, những công việc mà đảng viên, cán bộ, chiến sỹ thường có quan hệ tiếp xúc với nhân dân. Thường xuyên tổng kết thực tiễn để bổ sung cho lý luận, đúc rút những kinh nghiệm hay, việc làm sáng tạo để tuyên truyền, lan tỏa; xây dựng phương pháp thành những kỹ năng dân vận. Tiếp tục duy trì, xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác công an và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng và công tác dân vận nói chung trong CAND. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương phải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong CAND. Thực hiện nghiêm túc các quy định về điều lệnh CAND và quy tắc ứng xử trong CAND, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Mỗi ngày làm nhiều việc tốt vì nhân dân”. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Bên cạnh đó, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và công tác dân vận. Chú trọng quan tâm bồi dưỡng, đầu tư trang thiết bị, nguồn lực cho lực lượng cán bộ đảm nhận công tác dân vận chuyên trách và kiêm nhiệm, nhất là lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 85 tập thể, 93 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09 ngày 1/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an “Về tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới” giai đoạn 2016-2021.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT