Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong tình hình mới

Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là hai lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu của Đảng, Nhà nước, “là hai cánh tay của Nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính”. Qua các thời kỳ cách mạng, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu, lập nên những chiến công oanh liệt, cùng toàn dân đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân. Mối quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng đã góp phần hun đúc nên truyền thống vẻ vang, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, là sức mạnh và nhân tố quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay từ khi chính quyền cách mạng ra đời, Công an nhân dân đã cùng Quân đội nhân dân chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn đoàn kết, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác, chiến đấu, bảo vệ an toàn các căn cứ địa cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ; làm trong sạch địa bàn, bảo vệ an toàn các trận địa, mục tiêu, cơ sở kinh tế, quốc phòng; diệt ác, trừ gian, bắt và tiêu diệt hàng trăm toán thám báo, gián điệp biệt kích, chỉ điểm của địch; xây dựng lực lượng chính trị, phát động phong trào quần chúng; bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân... góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. 

Đất nước thống nhất, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; cùng nhau trao đổi, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan; tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta; đấu tranh làm thất bại chiến tranh tâm lý, xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. 

Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng Công an, Dân quân tự vệ tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại đường mòn, lối mở trên biên giới
Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng Công an, Dân quân tự vệ tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại đường mòn, lối mở trên biên giới

Bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên tầm cao mới; được khẳng định, cụ thể hóa, thể chế hóa trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, như: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Luật Công an nhân dân, Luật Quốc phòng, Nghị định của Chính phủ về quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã phối hợp nắm chắc tình hình, giữ vững thế chủ động, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống, hoá giải kịp thời thách thức, biến động phức tạp của cục diện an ninh - chính trị thế giới và khu vực, không để bị động, bất ngờ, góp phần quan trọng bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. 

Đồng thời, hai lực lượng đã phối hợp bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách và hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, điển hình là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của Năm APEC 2006 và 2017, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội, Năm ASEAN 2020, các kỳ đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động. Triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Lực lượng Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng hướng dẫn người dân đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19
Lực lượng Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng hướng dẫn người dân đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19

Đặc biệt, thời gian vừa qua, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu, cùng nhau phối hợp chặt chẽ trên mặt trận phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Cán bộ, chiến sĩ của hai lực lượng đã không quản ngại gian khổ, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm để triển khai các mặt công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong thiên tai và truy vết, khoanh vùng, chốt chặn, vận hành các khu cách ly tập trung, hỗ trợ tiêm vắc-xin, điều trị người bệnh nhiễm Covid-19... Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, người “Chiến sĩ Công an nhân dân” đi đầu trên mọi mặt trận tiếp tục toả sáng, được nhân dân tin yêu, cảm phục và đánh giá cao.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT