10 điểm nhấn tiêu biểu của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2023

1. Tổ chức thành công các hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Học viện CSND - ghi dấu chặng đường hơn nửa thế kỷ phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo

Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (15/5/1968 - 15/5/2023), Học viện CSND đã tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa như: Lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình; Hội thảo khoa học “Học viện Cảnh sát nhân dân - 55 năm xây dựng và phát triển”; Hội trại “Tiếp lửa truyền thống”; các hoạt động về nguồn, thăm hỏi, tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, công nhân viên; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghê, thể dục thể thao… trong toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường. 

Đặc biệt, ngày 15/5/2023, Học viện đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Hội thảo quốc tế “Luận cứ khoa học và định hướng đào tạo sĩ quan cảnh sát làm việc trong môi trường quốc tế”, được lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu trong nước, quốc tế đánh giá cao, đồng thời để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện. Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Học viện CSND đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp ngày càng quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND. Với quy mô đào tạo không ngừng được mở rộng, Học viện CSND đã khẳng định vai trò là “cái nôi” đào tạo cán bộ có chất lượng cho lực lượng CAND Việt Nam, đơn vị tiên phong trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, trung tâm nghiên cứu khoa học uy tín hàng đầu của ngành Công an. Học viện cũng được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu về hợp tác quốc tế của lực lượng CAND và luôn tích cực trong công tác hiến máu nhân đạo, tình nguyện vì cộng đồng.

2. Hoàn thiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đảm bảo tinh, gọn, mạnh, theo đúng lộ trình thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Đề án số 19/ĐA-BCA, ngày 10/7/2023 của Bộ Công an về “Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh”, Học viện đã triển khai phương án sắp xếp, bố trí bộ máy tổ chức mới gắn với điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Theo đó, tổ chức bộ máy bên trong của Học viện được sắp xếp lại từ 30 đơn vị xuống còn 26 đơn vị và được thành lập mới 01 đơn vị là Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Đồng thời, Học viện thực hiện rà soát, đánh giá, bố trí lại đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các đơn vị theo đúng quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Để phù hợp với tổ chức bộ máy bên trong, Đảng ủy Học viện CSND đã giải thể 16 tổ chức đảng, đổi tên 03 chi bộ cơ sở, thành lập mới 13 tổ chức cơ sở đảng, giữ nguyên 10 tổ chức đảng không bị tác động bởi Đề án số 19, đồng thời tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì ổn định tổ chức, trật tự, kỷ cương, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đề ra.

3. Tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an, khẳng định vai trò là trung tâm nghiên cứu khoa học uy tín hàng đầu của Bộ Công an

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn công tác Công an, Học viện đã chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ triển khai các chương trình, kế hoạch tổng kết công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND, công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can của lực lượng Cảnh sát điều tra trên phạm vi toàn quốc, được lãnh đạo Bộ ghi nhận, đánh giá cao, góp phần khẳng định vị thế của Học viện CSND - trung tâm nghiên cứu khoa học uy tín hàng đầu của Bộ Công an. Cụ thể: đã tham mưu xây dựng, ban hành Thông tư số 60/TT-BCA ngày 14/11/2023 quy định công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND, Chỉ thị số 06/CT-BCA ngày 14/11/2023 về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND, Chỉ thị số 07/CT-BCA ngày 14/11/2023 về việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can của lực lượng CSND trong tình hình mới và các quyết định, hướng dẫn thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can của lực lượng CSND. Đây là những văn bản quan trọng góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND, công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can của lực lượng Cảnh sát điều tra, tạo cơ sở pháp lý để thống nhất triển khai các mặt công tác nghiệp vụ trong toàn lực lượng CAND.

Học viện cũng được lãnh đạo Bộ tin tưởng giao triển khai thực hiện các chuyên đề phục vụ tổng kết 40 năm công tác Công an phục vụ sự nghiệp đổi mới (1986 - 2026), chuyên đề về nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, điều kiện phạm tội của các tội phạm thuộc thẩm quyền Cơ quan Cảnh sát điều tra, kiến nghị biện pháp phòng ngừa và chuyên đề nghiên cứu đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ, chiến sĩ CAND trong thực thi nhiệm vụ. 

4. Triển khai có hiệu quả công tác quản lý đào tạo và kiểm định chất lượng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện

Trong năm 2023, Học viện đã tổ chức điều chỉnh toàn bộ hệ thống chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Kịp thời cụ thể hóa các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và các văn bản mới của Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can của lực lượng CSND cho học viên trước khi tốt nghiệp.

Lần đầu tiên Học viện tổ chức tự đánh giá 08 chương trình đào tạo đại học lần 1, giai đoạn 2018 - 2023, bao gồm: 02 chương trình đào tạo Ngành Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, 02 chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật hình sự, 02 chương trình đào tạo Ngành Điều tra hình sự và 02 chương trình đào tạo Ngành Quản lý nhà nước về An ninh trật tự theo hướng dẫn của Bộ Công an. Đồng thời, hoàn thành việc tiến hành tự đánh giá chất lượng giữa chu kỳ kiểm định chất lượng giai đoạn 2020 - 2025. Trên cơ sở kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo và kiểm định chất lượng giữa chu kỳ, Học viện CSND sẽ nghiên cứu các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, chuẩn bị điều kiện cho đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt chuẩn chất lượng chương trình đào tạo trong thời gian tới.

5. Tổ chức thành công nhiều Hội thảo khoa học uy tín, làm luận cứ giải quyết những vấn đề nổi cộm trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Năm 2023, Học viện đã chủ trì, phối hợp tổ chức 30 Hội thảo, tọa đàm khoa học các cấp, nổi bật là Hội thảo quốc tế “Luận cứ khoa học và định hướng đào tạo sĩ quan cảnh sát làm việc trong môi trường quốc tế”; 02 Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay” và “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới”; Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Công tác lấy lời khai, hỏi cung bị can của lực lượng Cảnh sát điều tra và định hướng xây dựng phẩm chất, năng lực, bản lĩnh người Cảnh sát nhân dân thời kỳ mới”; Hội thảo khoa học cấp Hội đồng “Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025, tầm nhìn 2030”; Hội thảo khoa học“Đổi mới, hoàn thiện các quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”… 

Trong năm, Học viện đã đăng ký mới, triển khai thực hiện 03 đề tài cấp Nhà nước, 12 đề tài cấp Bộ, 20 cấp cơ sở đảm bảo tiến độ đề ra, trong đó đã nghiệm thu cấp cơ sở 01 đề tài cấp Nhà nước, 05 đề tài cấp Bộ và 09 đề tài cấp cơ sở. Các hoạt động nghiên cứu khoa học đều được triển khai theo hướng tập trung đi sâu vào những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH, nhằm kịp thời nhận diện, nắm bắt những vấn đề nổi cộm, vướng mắc cần được nghiên cứu, đánh giá, luận giải trong thực tiễn chiến đấu của lực lượng Công an; từ đó nâng cao uy tín khoa học của Học viện CSND không chỉ trong nước mà còn trong khu vực và quốc tế.

6. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên

Học viện CSND tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Trong năm, có 01 đồng chí Phó Giám đốc Học viện được điều động và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh, 05 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh, 08 giảng viên được suy tôn danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ, 32 giảng viên được suy tôn danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện; bổ nhiệm chức danh giảng dạy đối với 12 Giảng viên chính, 29 Giảng viên và 04 Trợ giảng. Đặc biệt, Học viện CSND vinh dự là cơ sở đào tạo được đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tin tưởng đăng ký, lựa chọn làm nơi để bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2023.

Năm 2023, Học viện đã cử 17 lượt giảng viên đi luân chuyển, thực tế tại Công an các đơn vị, địa phương và 15 đồng chí tăng cường đến công tác tại các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo chủ trương của Bộ Công an nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại nhà trường.

7. Có nhiều đột phá trong triển khai hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và giáo dục, đào tạo với các cơ sở đào tạo Cảnh sát uy tín trên thế giới

Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, từ việc mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo Cảnh sát uy tín trên thế giới, phối hợp triển khai các hoạt động tăng cường năng lực cho cán bộ, giảng viên, học viên và tranh thủ tiềm lực, hỗ trợ của các đối tác nước ngoài, góp phần nâng tầm vị thế của Học viện trong khu vực và trên thế giới.

Nổi bật, sau hơn 01 năm trao đổi, thảo luận và tiến hành các thủ tục liên quan, Học viện CSND và Đại học Cảnh sát Luân Đôn (Vương quốc Anh) đã ký kết thành công Bản Ghi nhớ hợp tác trong đào tạo Cảnh sát và nghiên cứu khoa học vào đúng thời điểm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và các chuyên gia của Đại học Cảnh sát Luân Đôn hoàn thành biên soạn 02 giáo trình và tổ chức tập huấn thử nghiệm cho Công an các địa phương trong khuôn khổ Giai đoạn 2 - Dự án về chứng cứ điện tử trong điều tra tội phạm mua bán người. Tiếp nhận viện trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA) đối với Hậu dự án Thư viện điện tử nhằm tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Thư viện điện tử Học viện CSND - hiện được đánh giá là thư viện hiện đại nhất trong các trường CAND.

Ngoài ra, Học viện đã cử 50 đoàn lãnh đạo, cán bộ, giảng viên đi công tác tại nước ngoài, tham dự hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các khóa đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực giám định pháp y; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm sử dụng máy tính và công nghệ điện tử; điều tra mã độc tống tiền; phòng, chống tội phạm mua bán người…; cử nhiều lượt học viên tham gia các cuộc thi quốc tế và đạt được thành tích cao, đáng khích lệ; qua đó góp phần tích cực vào việc tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện.

8. Tích cực lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ qua các chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật trống hội

Được thành lập năm 2020 trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau 03 năm thành lập, Đoàn Nghệ thuật Trống hội Học viện CSND đã tích cực tập luyện và có nhiều chương trình biểu diễn ấn tượng ở trong và ngoài nước. Trong năm 2023, Đoàn đã tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của đất nước và lực lượng CAND như: Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam tại Nhà hát lớn Hà Nội; Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND; Lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm; Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên năm 2023. Các tác phẩm nghệ thuật trống hội hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc do Đoàn biểu diễn đã ghi dấu ấn đẹp trong lòng các đại biểu và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an thân thiện gần gũi với quần chúng nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

9. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập

Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Học viện đã phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an triển khai xây dựng, sửa chữa, cải tạo hệ thống cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, khang trang, nhằm tạo môi trường xanh và sạch, cảnh quan hài hòa và góp phần đảm bảo các điều kiện giảng dạy, học tập tại Nhà trường. Cụ thể, đã tổ chức khởi công xây dựng Trường bắn ngầm kết hợp khán đài có mái che Sân vận động, tiến hành cải tạo Nhà khách và 04 khu ký túc xá (K1, K2, K3, K7), cải tạo Trạm sản xuất nước số 2, cải tạo Trạm y tế, thi công trạm biến áp 650kVA, nâng cấp hệ thống hạ tầng mạng… với tổng giá trị đầu tư hơn 260 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn thiện và đi vào sử dụng, các công trình này sẽ đảm bảo chỗ ở cho hơn 3.200 học viên các hệ học, cung cấp nước sạch cho khoảng 10.000 cán bộ, giảng viên, học viên sinh hoạt tập trung tại Học viện, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại chỗ cho cán bộ, giảng viên, học viên Học viện. 

Ngoài ra, Học viện đang tiến hành thủ tục triển khai dự án trang cấp các trang thiết bị phục vụ hoạt động giảng dạy, thực hành các môn nghiệp vụ chuyên ngành kỹ thuật hình sự và phòng, chống tội phạm về môi trường với tổng giá trị gần 60 tỷ đồng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Nhà trường.

10. Vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý và đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

Với những đóng góp tích cực, hiệu quả và thành tích xuất sắc trên các mặt công tác, trong năm 2023, Học viện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, lần thứ 5 liên tiếp được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với những đóng góp của Học viện trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH.

Năm 2023 tiếp tục là năm Học viện gặt hái được nhiều thành công, đạt được những thành tích nổi bật tại các cuộc thi trong nước và quốc tế. Học viện đã xuất sắc đạt: (1) Giải Nhất và giải Ba Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; (2) Giải Nhất Cuộc thi viết luận với chủ đề “Trau dồi đạo đức, liêm chính cho thế hệ trẻ của lực lượng thực thi pháp luật ở khu vực Đông Nam Á” do Học viện phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC) tổ chức; (3) Giải Nhất khối không chuyên Kỳ thi ICPC Asia Hue City 2023 khu vực châu Á - Thái Bình Dương; giải Nhất, giải Nhì khối không chuyên tin học; Giải Nhì, giải Ba khối chuyên tin học tại Cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 32; (4) Giải Nhất toàn đoàn tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII, khu vực I năm 2023; (5) Giải Nhất toàn đoàn Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy; (6) Giải Ba toàn đoàn Hội thao CAND./.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT