10 điểm nhấn tiêu biểu của Học viện CSND năm 2020

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh trong nước và thế giới đã và đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19, thầy và trò Học viện CSND đã chủ động, tích cực triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm phòng, chống và vượt qua đại dịch, đồng thời triển khai sắp xếp, điều chỉnh phù hợp các chương trình, kế hoạch bảo đảm các mặt công tác của Học viện, qua đó đạt được nhiều thành tích nổi bật trên tất cả các mặt công tác, thể hiện qua 10 điểm nhấn tiêu biểu sau đây:

1. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện CSND lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Năm 2020 là năm đánh dấu việc Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện CSND lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Học viện CSND lần thứ XVII. Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu ra Ban Chấp hành gồm 18 đồng chí là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Học viện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Ngành giao cho Học viện. Đặc biệt, đồng chí Giám đốc Học viện vinh dự được bầu tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Học viện vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Cờ thi đua của Chính phủ.

Năm 2020, ghi nhận những thành tích, đóng góp của Học viện trong quá trình 45 năm đào tạo trình độ đại học, Học viện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tổng kết năm học 2019 - 2020, Học viện và 01 đơn vị cấp cơ sở thuộc Học viện vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc”.

3. Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 45 năm đào tạo trình độ đại học và hoàn thành việc xây dựng bộ khung mới chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Năm 2020, Học viện long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết 45 năm đào tạo trình độ đại học, giai đoạn 1975 - 2020, qua đó tổng kết, đánh giá và xác định định hướng, chiến lược trong tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nước và trên thế giới. Học viện đã hoàn thành việc xây dựng bộ khung mới chương trình đào tạo đại học hệ chính quy với 10 ngành học và 17 chuyên ngành đào tạo, qua đó xác định mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn công tác, phù hợp với tiêu chuẩn giáo dục, đào tạo của các nước trong khu vực và trên thế giới.

4. Hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy mới của Học viện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện tiếp tục được nâng cao

Năm 2020, thực hiện Quyết định số 106 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an và chủ trương của Bộ về sắp xếp tổ chức bộ máy của lực lượng CAND theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Học viện CSND đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an nhanh chóng triển khai kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới từ 45 đơn vị đã được tinh gọn còn 30 đơn vị; đồng thời tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì ổn định tổ chức, trật tự, kỷ cương, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đề ra.

Trong năm, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện tiếp tục được tăng cường và nâng cao chất lượng với 02 đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện, 01 đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng, 01 đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng, 08 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh, 17 đồng chí được đề xuất bổ nhiệm chức danh giảng viên chính, 26 đồng chí được bổ nhiệm chức danh giảng viên. Đội ngũ giảng viên Học viện tiếp tục tích cực, tâm huyết tham gia và đạt giải cao trong các Hội thi dạy tốt như Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện, Hội thi nữ giảng viên dạy giỏi, đặc biệt, có 01 đồng chí được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2020.

5. Học viện đã có nhiều đột phá trong công tác tham mưu cho Bộ Công an tổ chức nhiều Hội thảo khoa học giải quyết “trúng” và “đúng” những vấn đề nổi cộm, vướng mắc trong thực tiễn chiến đấu của lực lượng Công an

Năm 2020, kịp thời nhận diện, nắm bắt những vấn đề nổi cộm, vướng mắc cần được nghiên cứu, đánh giá, luận giải trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH của lực lượng Công an, Học viện đã chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an tổ chức thành công nhiều Hội thảo khoa học lớn, có uy tín, tiêu biểu như Hội thảo “Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân, điều kiện và đề xuất giải pháp phòng ngừa, tự phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng hình sự hoạt động lưu động”; Hội thảo “Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường trong tình hình mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”; Hội thảo “Định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ CAND trong điều kiện cuộc cách mạng 4.0”…

6. Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục đạt hiệu quả cao bằng việc nhạy bén điều chỉnh, chuyển đổi sang hình thức hợp tác trực tuyến, ứng phó kịp thời với đại dịch

Trong bối cảnh đại dịch Coivd-19 làm ảnh hưởng các hoạt động giao lưu, hợp tác trên toàn thế giới, Học viện CSND đã chủ động, nhạy bén ứng phó kịp thời với đại dịch, nhanh chóng chuyển đổi các hoạt động hợp tác quốc tế sang hình thức trực tuyến, tiêu biểu như: phục vụ lãnh đạo Bộ Công an dự Hội nghị trực tuyến của Đại hội đồng Liên đoàn Nghiên cứu hệ thống quốc tế (IFSR), hỗ trợ cán bộ, học viên tham gia thi trực tuyến Chung kết Cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát các nước châu Á năm 2020, trực tiếp tổ chức hoặc tham dự nhiều cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn trực tuyến... Đồng thời, tích cực kết nối, tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác triển khai xây dựng Trung tâm đào tạo do Chương trình Quản lý biên giới của UNODC hỗ trợ, phục vụ công tác tổ chức tập huấn chuyên đề liên quan đến kĩ năng điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia giai đoạn 2020 - 2021 tại Học viện; xây dựng Phòng đọc văn hoá Trung Quốc do Đại sứ quán Trung Quốc tài trợ, qua đó các hoạt động đối ngoại, hợp tác với các đối tác quốc tế vẫn đảm bảo duy trì hiệu quả.

7. Thành lập Đoàn Nghệ thuật Trống hội, tham gia biểu diễn chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Học viện CSND đã tham mưu cho Bộ Công an thành lập Đoàn Nghệ thuật Trống hội đặt tại Học viện và biểu diễn ra mắt tại Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Công an Trung ương lần thứ VII và Lễ Khai giảng năm học mới 2020 - 2021 của Học viện. Đặc biệt, Đoàn Nghệ thuật Trống hội đã vinh dự được lựa chọn tham gia biểu diễn chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, vừa tạo dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trong lòng Nhân dân, vừa góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống của nhạc cụ dân tộc, khơi dậy khí phách lịch sử hào hùng; đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ các thế hệ học viên Học viện CSND vừa có chuyên môn nghiệp vụ, vừa gần gũi với nhân dân, từ đó làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc sau khi tốt nghiệp về các đơn vị, địa phương công tác.

8. Tổ chức thành công Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Năm 2020, Học viện đã tổ chức thành công Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong toàn Học viện, qua đó khơi dậy niềm tự hào và phát huy truyền thống 52 năm xây dựng và trưởng thành của Học viện, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn mới. Tại hội nghị, 15 đơn vị, lớp học và 75 cán bộ, giáo viên, học viên Học viện đã được biểu dương và vinh danh là “Điển hình tiên tiến phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020 của Học viện. Đặc biệt, 01 đồng chí được lựa chọn vinh danh là 1 trong 75 gương điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng CAND.

9. Học viện đã tham gia và đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi Olympic, chuyên đề, văn hóa văn nghệ

Năm 2020 đánh dấu là năm Học viện gặt hái được nhiều thành công, đạt được những thành tích nổi bật tại các cuộc thi trong nước và quốc tế, tiêu biểu như: Giải Nhất trong cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát châu Á năm 2020 tổ chức tại Hàn Quốc; Giải Nhất Bộ Công an và Giải Nhì vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; Giải Nhì toàn quốc Vòng chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh danh cho cán bộ, giảng viên trẻ năm 2020, Giải Nhất khu vực phía Bắc tại Cuộc thi SV 2020; 01 học viên đạt Giải Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu toàn quốc năm 2020…

10. Học viện CSND đã chủ động, tích cực triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm phòng chống Covid-19, tiên phong đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện, hiến máu nhân đạo

Năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và nguy cơ tiềm ẩn đối với một cơ sở đào tạo tập trung, lưu lượng cán bộ, giáo viên, học viên rất lớn, Học viện đã chủ động, tích cực triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng, chống và vượt qua giai đoạn bùng phát của đại dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, học viên; đồng thời, chủ động triển khai sắp xếp, điều chỉnh chương trình, kế hoạch một cách phù hợp để đảm bảo các mặt công tác của Học viện.

Đặc biệt, thực hiện Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và Thư của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Học viện đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình” và thu được gần 3.000 đơn vị máu, khẳng định Học viện là đơn vị đi đầu trong các đơn vị thuộc Bộ Công an về hoạt động hiến máu tình nguyện. Đồng thời, nhằm kịp thời chia sẻ với đồng bào miền Trung gặp khó khăn do bị bão lụt, cán bộ, giảng viên và học viên Học viện đã tổ chức khuyên góp, ủng hộ hơn 850 triệu đồng và trực tiếp tổ chức Đoàn công tác đến 05 tỉnh miền Trung để động viên, tặng quà giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ.

 

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT