10 kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2018

 

Lực lượng CAND đã gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa XII và Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị; thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng CAND trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy. Đây chính là “điểm sáng” của lực lượng CAND được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ, tổ chức bộ máy Bộ Công an được kiện toàn tinh gọn, giảm cấp trung gian, tăng cường cơ sở và từng bước chính quy Công an xã. Hiện nay tổ chức bộ máy mới đã đi vào hoạt động ổn định; hiệu lực, hiệu quả công tác chiến đấu được nâng lên rõ rệt, tạo tiền đề quan trọng để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an các đơn vị, địa phương đang tiếp tục điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, nâng cao chất lượng, tăng cường cho cơ sở, các đơn vị trực tiếp chiến đấu.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy Công an Trung ương xác định là công tác trọng tâm “đột phá”, cấp bách nên đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt được kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ Công an tiếp tục được xây dựng, củng cố vững mạnh và trong sạch; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Đảng bộ Công an Trung ương đã gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương. Các Đảng bộ trong CAND đã nghiêm túc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,  Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; đồng thời gắn liền với công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Lực lượng CAND đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, toàn lực lượng CAND đã nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, trong nước, nhất là sự điều chỉnh, triển khai chính sách của các nước lớn, các nước trong khu vực, tình hình Biển Đông... để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, tạo môi trường hoà bình, thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Tiếp tục giữ vững an ninh, ổn định chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Trong bối cảnh tình hình hiện nay, trên thế giới, ở khu vực, nhiều nước đã xảy ra khủng bố, phá hoại, xung đột sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, tranh giành quyền lực, đảo chính, chiến tranh cục bộ, thậm chí là nội chiến nhưng đất nước ta vẫn giữ được ổn định chính trị, an ninh quốc gia được giữ vững, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Thành công đó có đóng góp to lớn, quan trọng của lực lượng CAND.

Năm 2018, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, số đối tượng chống đối. Lực lượng CAND là nòng cốt, đã bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cuộc mít tinh, hội nghị quan trọng và các đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam.

Năm 2018, Công an các đơn vị, địa phương đã kéo giảm 0,61% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2017; đấu tranh, trấn áp mạnh với các loại tội phạm, đặc biệt là các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài.

Năm 2018, lực lượng CAND đã điều tra, khám phá án gần 45.000 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 82,32%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,32%, cao hơn 1,9% so với năm 2017); đã triệt phá gần 3.000 băng, nhóm tội phạm, đã điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Năm 2018 là năm có thành tích “điểm sáng” về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ; trong đó, đã đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo và đạt được những kết quả rõ nét, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, kể cả những vụ việc tồn tại từ nhiều năm trước đã được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, công khai, đúng pháp luật, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình ủng hộ. Đồng thời, công tác kê biên, thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng có chuyển biến tích cực, một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng đạt khá cao.

Công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy được đẩy mạnh; triệt phá được nhiều đường dây, tụ điểm mua bán ma túy lớn, phức tạp, chuyển hóa và ổn định tình hình an ninh, trật tự ở nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, tạo môi trường an toàn cho nhân dân. Lực lượng CAND đã triển khai thực hiện nhiều phương án, kế hoạch giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào trong nước.

Tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý các tụ điểm sử dụng ma túy tổng hợp trong các quán bar, nhà hàng, vũ trường; triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp và các hành vi vi phạm pháp luật do các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp gây ra.

Năm 2018, đã triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm mua bán ma túy lớn; đặc biệt là xóa tụ điểm ma túy phức tạp tại bản Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, tiêu diệt 2 đối tượng cầm đầu đặc biệt nguy hiểm, được nhân dân khen ngợi, ủng hộ.

Năm 2018 cũng là năm gặt hái được nhiều thành tích, kết quả trong công tác xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự; công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Nhiều dự án luật về an ninh, trật tự đã được Quốc hội thảo luận thông qua với số phiếu rất cao, như: Luật An ninh mạng, Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Đặc xá (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Trình Chính phủ ban hành 6 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 Nghị quyết; đồng thời Bộ trưởng đã ban hành theo thẩm quyền 6 thông tư liên tịch, 41 thông tư.

Bộ Công an đã rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa cụ thể đối với 114 thủ tục hành chính gồm 37 thủ tục thực hiện tại cấp trung ương, 39 thủ tục thực hiện tại cấp tỉnh, 22 thủ tục thực hiện tại cấp huyện và 16 thủ tục thực hiện tại cấp xã; kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ 27 thủ tục hành chính, gồm 6 thủ tục hành chính về cấp chứng minh nhân dân 9 số, 21 thủ tục hành chính về đăng ký, quản lý cư trú; rà soát và đề xuất loại bỏ 60/65 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Bộ Công an, đạt 92,3%; chuyển từ tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra để đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là đã thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác như: Quản lý xuất, nhập cảnh; công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Năm 2018, duyệt nhân sự nhập cảnh tăng 60% số người; làm thủ tục theo đúng quy định cho người Việt Nam xuất cảnh tăng 4,2% lượt người so với năm 2017; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; tổ chức lực lượng cứu nạn, cứu hộ 4.182 vụ cháy; kiểm tra 195.441 cơ sở về phòng cháy, chữa cháy, qua đó phát hiện xử lý 14.171 cơ sở vi phạm.

Công tác tham mưu, đối ngoại, thanh tra, kiểm tra và khoa học, chiến lược được triển khai trên cả chiều rộng và chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Công tác tham mưu được đổi mới, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy các cấp Công an lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tốt các mặt công tác công an, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế đã chủ động triển khai các cơ chế đối thoại, hợp tác song phương; tham gia tích cực vào nhiều diễn đàn an ninh, tình báo, cảnh sát đa phương, qua đó làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước.

Công tác thanh tra đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vi phạm, khắc phục các tồn tại, hạn chế với tinh thần xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm, dù ở bất cứ cương vị công tác nào; đồng thời chấn chỉnh công tác hậu kiểm tra, thanh tra, giải quyết những kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra.

Công tác khoa học, chiến lược và lịch sử Công an được đẩy mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự và từng bước hoàn thiện lý luận CAND; phục vụ trực tiếp, có hiệu quả công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND.

Công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có những đổi mới và đạt hiệu quả rõ rệt. Lực lượng Công an đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hơn với Quân đội nhân dân và các bộ, ban, ngành, địa phương trong bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Năm 2018, Bộ Công an đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương trong nắm tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp quan trọng trong xử lý mối quan hệ với các nước lớn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lợi ích quốc gia; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước và xử lý các trường hợp sai phạm trong hoạt động báo chí; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; bảo đảm tốt an ninh, trật tự tại các bệnh viện lớn…

Kết quả, công tác phối hợp đã phát huy vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của người dân tham gia tích cực nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử

 

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT