50 năm lực lượng Công an nhân dân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và huấn thị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tháng 02/1961 (Ảnh tư liệu)

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu kiên cường, tinh thần cách mạng chủ động, tiến công, lực lượng CAND đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại những âm mưu, hoạt động phá hoại mà các thế lực thù địch, các phần tử phản động và các loại tội phạm đang ngày đêm mưu đồ làm phương hại nền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.

Tháng 8 năm 1945, chính quyền cách mạng non trẻ vừa được thành lập đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách, vận mệnh của dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, lực lượng CAND ra đời đã trở thành lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng; bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền non trẻ và nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, lực lượng CAND đã cùng với quân và dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp xâm lược.

Với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lực lượng Công an đã mưu trí, anh dũng đánh tan âm mưu của địch, bảo vệ an toàn tuyệt đối lãnh tụ, các cơ quan đầu não chính quyền, đoàn thể, tài sản quốc gia… Chín năm kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng CAND luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, lập nhiều chiến công oanh liệt, làm thất bại mọi hoạt động gián điệp, do thám của thực dân Pháp; đập tan âm mưu hoạt động đảo chính, lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân của các thế lực tay sai phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa cách mạng và các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân; đấu tranh bài trừ lưu manh, trộm cướp, giữ gìn an ninh, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống của nhân dân. Nhiều cán bộ, chiến sỹ CAND nêu cao khí phách kiên cường, dũng cảm, lập công xuất sắc, tiêu biểu như các đồng chí: Bùi Thị Cúc (Công an tỉnh Hưng Yên), Võ Thị Sáu (Công an quận Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa), Nguyễn Thị Lợi (điệp báo Công an Hà Nội), Cao Kỳ Vân (Công an tỉnh Bắc Giang), Phan Khắc Trình, Trần Bình (Công an Hà Nội), Bửu Đóa (Công an tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Xuân Thưởng (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế), ...

Hòa bình lập lại ở miền Bắc, nhưng miền Nam ruột thịt bị chia cắt là nỗi đau của nhân dân hai miền. Hơn nữa, các thế lực thù địch và bè lũ tay sai sử dụng nhiều hoạt động tình báo, gián điệp cài cắm vào những địa bàn quan trọng nhằm phá hoại công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế ở miền Bắc, chi viện cho chiến trường miền Nam của nhân dân ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự huấn thị, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND hai miền Nam Bắc đã không quản khó khăn, gian khổ, tận tụy trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu, ngày đêm đấu tranh với các thế lực tình báo, gián điệp, an ninh, mật vụ, các ổ nhóm phản cách mạng mà thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai tìm cách cài cắm phá hoại công cuộc cách mạng của nhân dân ta. Với tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, trong cuộc đấu tranh sinh tử đầy cam go đó, hơn 10.000 cán bộ, chiến sỹ của lực lượng CAND đã hy sinh anh dũng trên các chiến trường, gần 5.000 thương binh đã để lại một phần xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ an ninh miền Nam bị địch bắt, tù đày, tra tấn dã man trong các nhà tù, trại giam của địch hoặc bị nhiễm chất độc da cam dioxin; hàng vạn cơ sở quần chúng của lực lượng CAND đã thầm lặng hy sinh, công hiến cho sự nghiệp cách mạng, bảo vệ an toàn các kế hoạch, địa điểm chuyển quân, kho tàng, bến bãi và các cuộc hành quân bí mật chi viện vào chiến trường miền Nam. Tổ chức thành công nhiều trận đánh vang dội tiêu diệt địch ngay trong sào huyệt của chúng, trấn áp bọn phản động, trừng trị ác ôn; phá tan nhiều kế hoạch tình báo của đối phương. Thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã ghi tiếp vào truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND những trang sử vàng oanh liệt với những tấm gương tiêu biểu của các đồng chí: Hà Bá Thọ (Công an tỉnh Quảng Bình), Nguyễn Văn Đẹp (Công an tỉnh Long An), Nguyễn Thị Lý (Công an tỉnh Quảng Trị), Phạm Thành Lượng (Trung đoàn 180, An ninh vũ trang miền Nam),...

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, đất nước ta hòa bình, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đồng thời, khẳng định tiên đoán sáng suốt và điều mong ước thiết tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”1... Bước vào thời đại mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng CAND đã tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, tổ chức quản lý, cải tạo nhân viên của chế độ cũ, truy quét tàn quân địch, đấu tranh làm tan rã các ổ nhóm trong tổ chức Fulro, bắt giữ hàng ngàn tên, bóc gỡ hàng trăm khung chính quyền ngầm của địch cài cắm khắp các buôn làng trên mảnh đất Tây Nguyên; chủ động đấu tranh bóc gỡ mạng lưới gián điệp, tình báo của địch và tay sai cài lại theo kế hoạch hậu chiến; bắt gọn hàng trăm toán gián điệp, biệt kích của các thế lực thù địch từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam; đập tan âm mưu và hoạt động của bọn phản động lưu vong xâm nhập móc nối với bọn phản động trong nước âm mưu gây bạo loạn, lật đổ chính quyền.

 Khi đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; triệt để lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Lực lượng CAND đã chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược xử lý có hiệu quả những vấn đề cấp bách, nổi lên trên lĩnh vực an ninh, trật tự; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường chính trị - xã hội ổn định, an toàn, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển đất nước, bảo vệ bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn nửa thế kỷ qua, với nhiệm vụ trọng tâm của mình, lực lượng CAND đã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, như “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”..., tích cực thúc đẩy công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện cán bộ, đảng viên công an thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, tăng cường đoàn kết, “thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, tận tâm với công việc, mưu trí, khôn khéo, cương quyết, dũng cảm trong chiến đấu với các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm. Các cuộc vận động, phong trào trên thực sự là động lực quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác công an, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân - là chỗ dựa vững chắc để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Dọc dài theo tiến trình lịch sử của đất nước, trải qua chặng đường năm mươi năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc với nhiều tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; Rèn luyện đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

Năm mươi năm qua, thấm nhuần lời dặn trước lúc đi xa trong bản Di chúc thiêng liêng của Người, các thế hệ CAND luôn khẳng định là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Bác Hồ, nhà nước  và nhân dân giao phó. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối cuả Đảng, lực lượng CAND đã ra sức lập nhiều chiến công, đạt được nhiều thành tích xuất sắc với hàng vạn tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; về rèn luyện đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Hàng nghìn tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân”; nhiều đơn vị, cá nhân được trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước… là những minh chứng sinh động về kết quả thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu gắn với thực hiện Sáu điều dạy của Người đối với lực lượng Công an nhân dân.

Trong giai đoạn hiện nay, thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, chứa đựng nhiều nguy cơ gây mất ổn định, bất trắc, khó lường đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Những vấn đề nảy sinh liên quan đến an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng và hình thái chiến tranh mới. Hoạt động phá hoại tinh vi của các thế lực thù địch, phản động chưa hề từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam; với chiêu bài “diễn biến hòa bình”, “dân chủ”, “nhân quyền” và các “trào lưu dân túy” đã tác động, chuyển hóa nội bộ, hỗ trợ, kích động chống phá nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bên cạnh đó là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chức quyền làm giàu bất chính của một số cán bộ có chức, có quyền, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; còn nể nang, né tránh trong đấu tranh phê bình, góp ý với đồng chí; chưa hết lòng hết sức vì công việc, vì dân, chưa làm tròn bổn phận, chức trách, nhiệm vụ được giao... đã làm suy yếu sự đoàn kết, thống nhất không chỉ trong từng cơ quan, đơn vị tổ chức Đảng, mà còn làm giảm chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Những yêu cầu cấp bách nêu trên đòi hỏi lực lượng CAND cần phát huy truyền thống anh dũng, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm khi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, tiếp tục thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07 ngày 26-10-2016 của Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”; các quy định của điều lệnh CAND về tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ. Thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, thực hiện nghiêm túc việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc chính quy, nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trước hết là đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận theo quy định. Mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy để luôn vững vàng trước sự tấn công, mua chuộc, vu khống, bôi nhọ của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, trước những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; đồng thời, phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê trong công việc, khắc phục khó khăn, gian khổ; sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở đất nước ta, phi chính trị hóa công an, quân đội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các ban chỉ đạo về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên trong các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu, các đơn vị địa phương trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm các hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận theo đúng định hướng của Đảng, chặt chẽ về nguyên tắc, vững vàng về quan điểm chính trị, sâu sắc về lý luận khoa học, sắc bén trong phương pháp và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, tích cực huy động lực lượng rộng rãi trong nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và kiều bào ta ở nước ngoài, các tổ chức tiến bộ... tham gia tiến công chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ lẽ phải, thực hiện sự tiến bộ xã hội.

Làm tốt công tác quản lý, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao lòng tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân của cán bộ, chiến sỹ. Xác định công tác tuyên truyền phải đi đầu trong việc phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của lực lượng CAND. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sỹ.

Thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác giáo dục chính trị với định hướng tư tưởng cán bộ, chiến sỹ; gắn kết công tác chính trị tư tưởng với công tác cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, nhất là các vấn đề có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và tập trung giải quyết kịp thời, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động nắm và kịp thời giải quyết tình hình tư tưởng nổi lên trong cán bộ, chiến sỹ, nhất là đối với cán bộ, chiến sỹ trẻ, chiến sỹ nghĩa vụ Công an. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng trong việc nắm, giải quyết và báo cáo về tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ theo quy định.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn với xây dựng địa bàn an toàn. Thường xuyên nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ. Chú trọng tăng cường các biện pháp quản lý chính trị nội bộ, ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hiện tượng, vụ việc tiêu cực trong đơn vị; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp sai phạm. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định bảo đảm sự trong sạch về chính trị nội bộ đơn vị. Đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, nêu cao trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sỹ, kiên quyết không để các thế lực thù địch lôi kéo, móc nối, cài cắm người vào trong nội bộ đơn vị. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc chấp hành nghiêm các quy chế, quy định về bảo vệ bí mật, nhất là việc quản lý thông tin, tài liệu, giữ gìn bí mật nhà nước. Chủ động phòng, chống các hoạt động tác động chuyển hoá, thâm nhập nội bộ; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền phá hoại của các thế lực thù địch, phản động nhằm “phi chính trị hóa”, “vô hiệu hóa” vai trò và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của báo chí trong CAND trong giai đoạn mới. Báo chí CAND cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình hình mới; xác định rõ nhiệm vụ chính trị cho cán bộ, chiến sỹ CAND nói chung, báo chí CAND nói riêng về thực hiện các giải pháp công tác tư tưởng chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Tích cực, chủ động định hướng, cung cấp thông tin; chú trọng tuyên truyền những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phát huy vai trò giám sát của nhân dân và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy vai trò xung kích của báo chí CAND trên mặt trận chính trị tư tưởng, lý luận. Thường xuyên tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tôn vinh hình ảnh chiến sỹ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ qua đó cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tự hào về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam nói chung và trong nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng, đặc biệt là những thành tựu ấn tượng, đổi mới bứt phá của đất nước từ Đại hội XII của Đảng đến nay, lực lượng CAND luôn khắc ghi những lời dạy thiêng liêng của Người, đồng thời, xin hứa với anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm sẽ nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sỹ trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

 

__________________

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 15, tr.621


 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT