Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 30 cơ sở cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
Danh sách các đơn vị cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu, các trường công khai đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam trên cổng thông tin điện tử của trường, của Bộ và các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy chế thi; cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường báo cáo kế hoạch tổ chức thi, thời gian, địa điểm của từng đợt thi, tổng hợp và đánh giá kết quả thi sau mỗi đợt thi gửi về bộ phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành ngày 24/01/2014, trên cơ sở ứng dụng khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh ở các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.

Ngoài chứng chỉ tiếng Anh, Cục Quản lý chất lượng cũng công bố danh sách 132 cơ sở giáo dục đại học và 41 cơ sở giáo dục có trung tâm sát hạch được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và danh sách 17 đơn vị được cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT