Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - Truyền thống 75 năm và vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân
Thiếu tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Công an nhân dân (CAND) và Quân đội nhân dân (QĐND) là hai lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu của Đảng, Nhà nước; đồng thời là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, hai lực lượng đã luôn kề vai sát cánh bên nhau trong suốt chiều dài của lịch sử. Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam là cơ quan chỉ huy, tham mưu cao nhất của QĐND và Dân quân tự vệ, thành lập vào ngày 07/9/1945 được xác định: “là cơ quan quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ: tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bầy mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng…”(1). Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với truyền thống “Trung thành - Mưu lược; Tận tụy - Sáng tạo; Đoàn kết - Hiệp đồng; Quyết chiến - Quyết thắng” Bộ Tổng tham mưu đã có nhiều đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp, hiệp đồng giữa CAND và QĐND. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai lực lượng đã chủ động trong nghiên cứu, nhận định tình hình, phối hợp tham mưu đề xuất Trung ương Đảng, Chính phủ về nhiều chủ trương, phương án tác chiến, mang tầm sách lược và chiến lược; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong hiệp đồng chiến đấu và đã giành được nhiều thắng lợi trong các chiến dịch, chiến trường; bảo vệ tuyệt đối an toàn các căn cứ cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ; hai lực lượng luôn đồng cam cộng khổ, bám đất, bám dân, làm nòng cốt cho các phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân; phát triển chiến tranh nhân dân rộng khắp, góp phần quyết định những thắng lợi có ý nghĩa to lớn, nổi bật như chiến dịch Biên Giới (1950), chiến dịch Đông Xuân (1953-1954), đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) lịch sử, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục triển khai nghiên cứu, đề xuất với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành nhiều chủ trương, quyết sách lớn về công tác quốc phòng- quân sự, trong đó có nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trên cơ sở đó CAND và QĐND tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong chỉ huy, chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh kết hợp với xây dựng và phát triển kinh tế; củng cố, phát triển các lực lượng vũ trang, làm thất bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch, cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả; giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Bắc, Tây Nam, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Đặc biệt, trước những vận hội và thử thách to lớn trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, hai lực lượng ngày càng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hơn, toàn diện hơn, nhất là về thông tin trao đổi, phối hợp kiểm tra xác minh thông tin, đánh giá, dự báo tình hình ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực; đây chính là cơ sở quan trọng để thống nhất tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp quan trọng để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đấu tranh với những âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm các loại; giải quyết những vấn đề cấp bách, mang tính nhạy cảm và phức tạp có liên quan tới Biển Đông; đảm bảo an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh chính trị nội bộ; đảm bảo quốc phòng- an ninh ở những địa bàn chiến lược, trọng điểm… Tập trung tham mưu, xây dựng, triển khai hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước. Phối hợp tham mưu, chỉ đạo, điều hành công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển, đảo, vùng có đông đồng bào theo đạo, dân tộc thiểu số, các khu đô thị, khu công nghiệp lớn... Đã xây dựng nhiều quy chế, cơ chế phối hợp quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tuần tra, kiểm soát biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các địa bàn trọng điểm, mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới đất liền, liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn, đặc biệt lớn. Thường xuyên phối hợp, tổ chức giúp đỡ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; xây dựng và diễn tập khu vực phòng thủ; nghiên cứu, sản xuất vũ khí, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác và chiến đấu. Phối hợp xây dựng lực lượng CAND và QĐND vững mạnh toàn diện, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Những kết quả, thành tựu trong quan hệ phối hợp hiệp đồng giữa CAND và QĐND qua các thời kỳ là kho kinh nghiệm quý giá, khẳng định sức mạnh, truyền thống vẻ vang của quốc gia, dân tộc và các lực lượng vũ trang nhân dân; đây chính là nhân tố quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trường tồn. Song, vấn đề đặt ra trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, thời cơ và thách thức cũng đan xen; đối tác và đối tượng lúc ẩn, lúc hiện, cũng khó về nhận biết; hậu quả tác hại của sự xung đột cạnh tranh giữa các nước lớn trên thế giới và sự tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông cũng như sự tác động nhiều mặt về hậu quả của đại dịch Covid-19 đang tái diễn và sự tác động mặt trái của tốc độ đột phá của cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 cũng mang nhiều tiềm ẩn. Trong khi đó các thế lực thù địch vẫn chưa hề từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo loạn, lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, đa dạng, thâm độc và xảo quyệt; hoạt động của một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội có thời điểm, có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn về hành vi, mức độ và hậu quả; đời sống và việc làm của người lao động, trật tự, kỷ cương trên nhiều lĩnh vực vẫn là những vấn đề bức xúc cần phải được quan tâm giải quyết trong thời gian tới. Chính vì vậy, đòi hỏi lực lượng CAND và QĐND cần tiếp tục đoàn kết hơn nữa, gắn bó hơn nữa, tăng cường hiệp đồng chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, với phương châm “giữ vững bên trong là chính”, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tiếp tục giành thế chủ động chiến lược trong mọi tình huống. 

Trước mắt, hai lực lượng sẽ cùng tiếp tục đồng hành việc quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức và thực hiện có hiệu quả hơn nữa nội dung Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, trong đó chú trọng phối hợp chặt chẽ hơn nữa về thông tin, trao đổi và kiểm tra xác minh thông tin, nhận định, đánh giá, dự báo sát với tình hình, nhận diện sớm, nhận biết từ xa khi chưa có nguy cơ đe dọa đến an ninh, lợi ích quốc gia và chủ quyền lãnh thổ, để chủ động kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương về các chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp, tính khả thi cao, hiệu quả thiết thực; đồng thời phối hợp tham mưu xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Thường xuyên phối hợp rà soát, bổ sung, điều chỉnh và tổ chức huấn luyện, diễn tập, triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch xử lý tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phối hợp thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Tăng cường phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và số cực đoan chống đối trong nội địa. Phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đang tái phát; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ lực lượng vũ trang; chủ động thông tin, tuyên truyền định hướng về dư luận; kịp thời phát hiện xử lý những thông tin trái chiều, xấu độc lợi dụng không gian mạng; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm hạ uy tín, chia rẽ lực lượng CAND và QĐND, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; tiếp tục xây dựng lực lượng CAND và QĐND trong sạch, vững mạnh, chính quy và hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.

------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Bộ Tổng Tham mưu, Ban Tổng kết – biên soạn lịch sử, Lịch sử Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống Pháp (1945- 1954), 1991, tr7.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT