Công an nhân dân đóng góp quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí khẳng định, lực lượng CAND đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong năm qua, lực lượng CAND là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, chủ động dự báo, phân tích, đánh giá tình hình tội phạm, tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt đã làm giảm 6,81% số vụ phạm pháp so với năm 2019; đây là chiến công ấn tượng của lực lượng CAND trong năm 2020, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh...

Giao nhiệm vụ cho lực lượng CAND trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là sứ mệnh của lực lượng CAND. Trong mọi tình huống phải chủ động, quyết liệt đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kéo giảm và tiến tới đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
Về một số nhiệm vụ cụ thể trong năm 2021, Thủ tướng nêu rõ, toàn lực lượng CAND phải phát huy tính chủ động, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Hội nghị, đoàn khách quốc tế tại Việt Nam. Tập trung cao độ mọi lực lượng, phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026... không để xảy ra bất cứ sơ suất nào.
Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chức năng của lực lượng CAND, theo phương châm phòng dịch tốt hơn chống dịch; tiếp tục thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” tại các khu vực xuất hiện dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh, để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Đồng chí Thủ tướng cũng lưu ý, lực lượng CAND và các bộ, ban, ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bởi dịch bệnh đang diễn biến còn nhiều phức tạp trên thế giới.
Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; chủ động đề xuất, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Tiếp tục tổ chức, quán triệt có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết về “Chiến lược bảo đảm an ninh quốc gia” và các chương trình công tác về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người... Đưa chủ trương, nghị quyết vào thực tế một cách cụ thể, thiết thực, tránh hình thức, hô hào khẩu hiệu, không thực chất.
Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, công tác công an phải bám sát, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; trên góc độ, trách nhiệm của lực lượng, cần tham mưu các giải pháp hoạch định kinh tế - xã hội, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý. Cần bám sát với các bộ, ban, ngành nắm chắc, nắm sâu các nguy cơ đối với an ninh kinh tế, nhất là những tác động của suy giảm kinh tế thế giới đến tình hình trong nước... Phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, người dân phát triển kinh tế, nhưng cũng cần xử lý nghiêm các ổ nhóm tội phạm lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để phạm tội, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh. 
Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn xác định Nhân dân luôn là trung tâm của mọi chính sách và các quyết định của Nhà nước, do đó, việc bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân, là thước đo quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự; nơi nào nhân dân còn lo lắng, bất an thì nơi đó Công an chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thủ tướng Chính phủ nhắc lại lời dạy của Bác Hồ “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, từ đó yêu cầu lực lượng Công an phải làm tốt hơn nữa công tác dân vận, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân thấy rõ được quyền lợi và trách nhiệm của mình, từ đó tích cực tham gia ủng hộ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT.
Thủ tướng yêu cầu, trong bất cứ hoàn cảnh nào lực lượng Công an cũng phải giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động phá hoại, kích động, chống phá của các thế lực thù địch và phần tử phản động. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước; nâng cao năng lực phòng, chống hoạt động tấn công mạng, an toàn hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia; bảo đảm an ninh trong dân tộc, tôn giáo, an ninh xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...
Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mục tiêu làm giảm 5% số vụ phạm tội mà Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã đề ra; đây là mục tiêu quan trọng đòi hỏi lực lượng Công an phải kiên trì thực hiện. Thủ tướng lưu ý, lực lượng Công an phải giải quyết tốt các loại tội phạm nổi lên hiện nay như tội phạm có tổ chức, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, lừa đảo, mua bán phụ nữ, trẻ em và tội phạm mạng... Giải quyết tốt tin báo, tố giác tội phạm; thượng tôn pháp luật, không để xảy ra oan, sai; tập trung giải quyết các vụ án tham nhũng lớn và các vụ án thuộc Ban Chỉ đạo tham nhũng Trung ương theo dõi, chỉ đạo; góp phần duy trì khí thế mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn xã hội hiện nay.
Về trật tự, an toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng Công an tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tiếp tục phấn đấu tiếp tục làm giảm số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; quản lý vật liệu nổ; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán vũ khí qua không gian mạng...
Tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm; chủ động bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm. Đồng chí Thủ tướng cũng lưu ý, Đảng ủy CATW, Bộ Công an cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đây là nhiệm vụ then chốt, giúp lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tiêu cực, không để một vài cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng CAND. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác củng cố lực lượng Công an cấp xã; xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp đủ phẩm chất, trình độ, có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”...
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy; đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an vì đã lập nhiều chiến công trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu đáp từ tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu đáp từ tại Hội nghị.
Phát biểu đáp từ tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND. Toàn lực lượng CAND xin hứa với Đảng, Nhà nước và Nhân dân sẽ tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; quyết tâm phấn đấu xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT