Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang

Cán bộ, chiến sỹ (CBCS) CAND không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc, nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Bài 1: Hàng vạn tấm gương cán bộ, chiến sỹ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng CAND đã xuất hiện hàng vạn tấm gương CBCS Công an dũng cảm, ngày đêm tận tụy, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đã có hơn 14.000 CBCS Công an anh dũng hy sinh, hơn 20.000 đồng chí bị thương tại các chiến trường. Ngày nay, trên mặt trận đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) đầy cam go, quyết liệt, máu của CBCS Công an vẫn đổ, hàng trăm CBCS Công an đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự cố gắng, tận tụy của CBCS Công an đã góp phần giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước, giữ nghiêm kỷ cương, phép nước; bảo vệ tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; góp phần vào sự trưởng thành, lớn mạnh của CAND, viết tiếp truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam, đó là:

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân Việt Nam; chiến đấu anh dũng, không ngại hy sinh vì nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.

Lòng trung thành của lực lượng Công an thể hiện ở sự giác ngộ sâu sắc về lý tưởng cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; kiên định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với công tác Công an; kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì an ninh Tổ quốc. Đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói: “Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu, cán bộ các đơn vị tham gia bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, tháng 9-1960.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu, cán bộ các đơn vị tham gia bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, tháng 9-1960.

2. CAND từ nhân dân mà ra, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi.

Ra đời trong phong trào cách mạng của Nhân dân, CAND  luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng, giúp đỡ về mọi mặt. CAND đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Công an của ta là CAND, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”, luôn nhận thức đầy đủ vai trò lịch sử to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đây là một trong những nhân tố quyết định sức mạnh của CAND.

Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện các khẩu hiệu hành động: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”; “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; chăm lo xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giáo dục cho CBCS Công an thái độ ứng xử văn hóa trong tiếp xúc và làm việc với nhân dân; khiêm tốn, niềm nở, lễ phép, kính trọng người già, yêu mến trẻ em, tôn trọng phụ nữ, giúp đỡ người tàn tật; thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân để sửa chữa khuyết điểm của mình. Thường xuyên nêu cao tinh thần cách mạng, kiên quyết đấu tranh phê phán, khắc phục thái độ thờ ơ, vô cảm, cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.

3. CBCS CAND không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư là chuẩn mực về tư cách đạo đức của mỗi CBCS Công an. Nếu xa rời cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư là xa rời lý tưởng cách mạng, không xứng đáng với danh hiệu CAND. Điều này đòi hỏi mỗi CBCS Công an phải phấn đấu rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng; xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, cần cù trong lao động sản xuất, học tập, công tác; tiết kiệm trong sử dụng thời gian, kinh phí, ngân sách và tài sản của Nhà nước; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích bộ phận hoặc cá nhân; không tham ô, hối lộ, không chiếm đoạt tài sản của công; ngay thẳng, thật thà, trung thực, biết tự trọng, phân biệt rõ đúng sai, tôn trọng và bảo vệ chân lý, lẽ phải, luôn xác định “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; có tác phong làm việc khách quan, tỉ mỉ, thận trọng, không để lọt kẻ địch, không làm oan người vô tội; thường xuyên tự phê bình và phê bình, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, xứng đáng là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng và Nhà nước, là con em yêu quý của nhân dân.

Lực lượng Công an nhân dân phối hợp với lực lượng tại chỗ bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp.
Lực lượng Công an nhân dân phối hợp với lực lượng tại chỗ bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp.

4. Phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác Công an là trận tuyến thầm lặng. Hoạt động độc lập trong môi trường xã hội phức tạp, lực lượng CAND phải thường xuyên đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, hiểm nguy, đòi hỏi CBCS phải thường xuyên nắm vững và vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn công tác. CBCS Công an phải luôn tận tụy với công việc, phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ trong công tác, chiến đấu; coi trọng tổng kết đúc rút kinh nghiệm, xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ CAND Việt Nam; chủ động, sáng tạo tìm ra cách đánh, cách thắng cơ quan tình báo, gián điệp các nước thù địch, đập tan mọi âm mưu phá hoại của các tổ chức phản động, đấu tranh trấn áp bọn tội phạm.

5. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng.

Đoàn kết là sức mạnh vô địch, là truyền thống quý báu của Đảng, của dân tộc. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, 75 năm qua, lực lượng CAND đã thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố khối đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. CBCS Công an luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn; thẳng thắn tự phê bình và phê bình trong nội bộ. Thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành, đoàn thể quần chúng để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống phản cách mạng, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục các đối tượng lầm lỗi tại địa bàn dân cư; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; khắc phục hậu quả thiên tai...

6. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bí mật, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kẻ địch và bọn tội phạm.

Mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo trong chiến đấu là phẩm chất cao quý của lực lượng CAND, được kế thừa từ tinh thần quật cường, bất khuất, tài thao lược của dân tộc ta trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 75 năm qua, lực lượng CAND đã vận dụng đúng đắn đường lối, phương châm, nguyên tắc chỉ đạo chiến lược và nghệ thuật đấu tranh trên mặt trận bảo vệ ANTT; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH của đất nước.

7. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu.

Không ngừng học tập, tiếp thu cái mới, cầu tiến bộ là bản chất truyền thống của CAND Việt Nam. Truyền thống quý báu đó bắt nguồn từ đức tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi phấn đấu vươn lên của dân tộc Việt Nam. 75 năm qua, dù trong hoàn cảnh thời chiến hay thời bình, lúc thuận lợi hay khó khăn, các thế hệ CBCS Công an luôn chủ động tranh thủ mọi thời gian, mọi điều kiện để học tập nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, hiểu biết về pháp luật, nghiệp vụ; kết hợp học tập tại trường, học trong thực tiễn công tác, chiến đấu, học trong sách vở, học nhân dân; tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Hệ thống các học viện, trường CAND đã đào tạo hàng vạn lượt CBCS Công an có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ khoa học, góp phần đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ công tác ANTT trong tình hình mới.

8. Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình.

Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, lực lượng CAND đã xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với các lực lượng an ninh, cảnh sát các nước xã hội chủ nghĩa; thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả đối vối cách mạng Lào, Campuchia trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của Khmer đỏ.

Ngày nay, lực lượng CAND đã và đang triển khai thực hiện tốt đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước ta. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển quan hệ hợp tác với lực lượng an ninh, cảnh sát nội vụ các nước trên thế giới nhằm trao đổi tin tức, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hợp tác đào tạo nghiệp vụ công tác bảo vệ ANTT; góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; đồng thời, tham gia tích cực trong việc làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế của đất nước, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

CAND Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 141 cơ quan Công an, cảnh sát, nội vụ của 62 quốc gia, vùng lãnh thổ, là thành viên của 18 tổ chức, 13 diễn đàn, 12 cơ chế hợp tác cấp khu vực và thế giới; hợp tác đầy đủ với 194 quốc gia thành viên tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol)...

(Còn nữa)

 

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT