Công bố 09 luật liên quan đến CAND được Quốc hội khóa XIV thông qua

Theo đó, Bộ Công an đã tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của 09 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, gồm: Luật CAND năm 2018, Luật Đặc xá năm 2018, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Cảnh sát biển năm 2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Chăn nuôi năm 2018, Luật Trồng trọt năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu những nội dung cơ bản của 09 luật nêu trên (được đính kèm dưới đây) để Công an các đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Công an.

Click vào link dưới đây để tải nội dung cơ bản của các đạo luật.

 1. Nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân năm 2018.doc

 2. Nội dung cơ bản của Luật Đặc xá năm 2018.doc

 3. Nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018.doc

 4. Nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.doc

 5. Nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển năm 2018.doc

 6. Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.doc

 7. Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.doc

 8. Nội dung cơ bản của Luật Chăn nuôi năm 2018.doc

 9. Nội dung cơ bản của Luật Trồng trọt năm 2018.doc

PV

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT