Giữ vững bản chất cách mạng, vì an ninh, lợi ích đất nước

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề phức tạp, khó dự báo. Các yếu tố tác động tới ổn định chính trị, an ninh, trật tự diễn ra đa chiều và có mặt gay gắt hơn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành, lực lượng CAND nỗ lực thực hiện thắng lợi các mặt công tác, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Thực hiện hiệu quả vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự

Những chiến công, thành quả của lực lượng CAND trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước qua các giai đoạn cách mạng đã khẳng định vai trò, vị trí trọng yếu của một lực lượng chuyên chính trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân. Đó vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trọng trách đòi hỏi lực lượng CAND phải luôn nỗ lực, cố gắng, hoành thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ngày nay, thời kỳ đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, lực lượng CAND chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Lực lượng CAND ra quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Lực lượng CAND ra quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nhiệm kỳ qua, trước diễn biến phức tạp, khó lường tình hình thế giới, khu vực, lực lượng CAND chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp chiến lược, quan trọng về đảm bảo an ninh, trật tự, ứng phó hiệu quả với các tình huống, vấn đề mới, phức tạp, giữ vững thế chủ động chiến lược. Lực lượng CAND thực hiện hiệu quả vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Công tác nắm tình hình, nhất là tình hình từ xa, từ sớm đã thể hiện tính chủ động và hiệu quả. Công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hoá âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động được triển khai quyết liệt, không để thành lập tổ chức chính trị đối lập trong nước; bảo vệ tuyết đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bị động, bất ngờ về mặt chiến lược.

Lực lượng CAND đã triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; đẩy nhanh tiến độ điều tra để truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; triệt phá nhiều tụ điểm, đường dây buôn lậu lớn, qua đó làm giảm tình trạng thẩm lậu hàng hóa vào nội địa. Mở các cao điểm xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm về môi trường, khoáng sản; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng. Liên tục chỉ đạo mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, các băng nhóm tội phạm “núp bóng” doanh nghiệp, tội phạm ma túy. Đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự kỷ cương, an ninh xã hội, an ninh con người, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, chú trọng cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong CAND.

Phát huy trách nhiệm nêu gương trong toàn lực lượng

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, phát huy trách nhiệm nêu gương trong toàn lực lượng. Trên cơ sở quy định của Ban Bí thư (khóa XI) và Quy định số 08 của BCH Trung ương Đảng khoá XII, Đảng ủy CATƯ đã kịp thời ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND phù hợp đặc thù của lực lượng.

Qua thực hiện, cán bộ, đảng viên CAND phát huy tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa giao tiếp, ứng xử. Thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, coi trọng các hoạt động kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, từng bước khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót...

Thực tiễn cho thấy, nhiều cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp đã thể hiện tinh thần quyết liệt, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là chỗ dựa tin cậy cho cán bộ, chiến sĩ trong các mặt công tác, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm... Đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng vượt qua gian khổ, chấp nhận hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tinh gọn bộ máy, hướng về cơ sở

Triển khai tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ là một bước quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, sắp xếp tổ chức bộ máy CAND phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, giảm tầng nấc trung gian trong điều hành. Qua đó lãnh đạo Công an các cấp cũng thuận lợi hơn trong nắm bắt, theo dõi kết quả công tác và phản ánh từ cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo.

Sau hơn 2 năm triển khai, tổ chức bộ máy Công an các cấp đã đi vào hoạt động ổn định, không gây xáo trộn trong thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả các mặt công tác tiếp tục được nâng lên. Đặc biệt là tạo điều kiện rất thuận lợi để bố trí, điều chỉnh lại lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở. Đến nay, Công an các tỉnh đã hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy, kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy.

Việc đưa Công an chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn nhằm tăng cường tương tác, gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm tình hình và giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa các dịch vụ công đến trực tiếp với nhân dân…

Gắn bó mật thiết, quan tâm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân

Gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của người dân để tham mưu các cấp uỷ đảng, chính quyền giải quyết, trực tiếp hoặc phối hợp giải quyết theo thẩm quyền, đó là yêu cầu đặt ra thường xuyên, với tất cả các cấp trong CAND. Trong đời sống hàng ngày, có rất nhiều việc làm của nhân dân thể hiện tinh thần hiệp đồng, mưu trí, dũng cảm, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó đóng góp tích cực để lực lượng Công an điều tra làm rõ vụ án, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an.

Một điểm nhất quán và hết sức quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng một Nhà nước công bộc của dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, “việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an đã phối hợp với Tỉnh ủy, UBND một số địa phương thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo tại Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng…

Đảng ủy CATƯ có kế hoạch thống nhất với các ban thường vụ tỉnh ủy, đặc biệt là các tỉnh biên giới, tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, thống nhất các chủ trương làm sao vừa phát động được phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực để ổn định, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân. 

Nhiều chương trình, phong trào tạo sự lan toả mạnh mẽ, thể hiện sâu đậm bản chất vì nhân dân phục vụ, tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam. Trong phong trào hiến máu tình nguyện đã xuất hiện nhiều tấm gương xúc động hiến máu, kịp thời cứu sống người bệnh đang cấp cứu cần truyền máu hiếm… Giọt máu cho đi không chỉ là hành động cứu người, mà còn lan tỏa tính nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Hiện nay, Công an các đơn vị, địa phương đang hưởng ứng rất tích cực, thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và Thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia hiến máu tình nguyện của Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát huy tính chủ động

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo đảm ANTT đặt ra rất nặng nề. Lực lượng CAND chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình quốc tế, khu vực và trong nước để tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát huy vai trò nòng cốt trong vấn đề này. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước đối với công tác công an; huy động và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, chủ động, nhạy bén tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp, chiến lược, sách lược để đảm bảo an ninh lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân.

Bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự, bảo đảm cho hoạt động hiệu lực, hiệu quả của lực lượng CAND. Thể chế hóa, cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. “Đặc biệt coi trọng và phải làm thật tốt, thật nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, toàn diện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, năng lực công tác, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là “thanh bảo kiếm”, là chỗ dựa tuyệt đối tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân” – Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ CATƯ, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh trong bài viết nhân Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76.
 

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT