Hoàn thiện cơ sở pháp lý về phong, thăng hàm Thiếu tướng Công an nhân dân
Chủ nhiệm UBQPAN Lê Tấn Tới phát biểu tại phiên họp.

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 8 Ủy ban Quốc phòng và An ninh để thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 657 ngày 13/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018.

Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên UBQPAN; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương...

Phát biểu mở đầu phiên họp, Trung tướng Lê Tấn Tới nêu rõ, tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. 

Luật này đã bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng, đồng thời tiếp tục giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong luật này.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trình bày dự thảo nghị quyết tại phiên họp.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trình bày dự thảo nghị quyết tại phiên họp.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023. Để bảo đảm hiệu lực thi hành của luật, Chính phủ đã có Tờ trình số 10 ngày 7/8/2023 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 657 ngày 13/3/2019, quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân.

Do đó, Phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Quốc phòng An ninh được tổ chức để thẩm tra dự thảo nghị quyết nêu trên. 

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới đề nghị các đại biểu tham gia nhiều ý kiến thẳng thắn, xây dựng, góp ý đối với hồ sơ dự thảo nghị quyết để Ủy ban Quốc phòng An ninh hoàn thiện báo cáo.

Đại tá Vũ Huy Khánh trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp.
Đại tá Vũ Huy Khánh trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp.

Thay mặt Cơ quan soạn thảo trình bày dự thảo nghị quyết, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, căn cứ khoản 2, Điều 25 Luật Công an nhân dân năm 2018, Ủy ban Quốc phòng An ninh đã ban hành Nghị quyết số 657 để quy định cụ thể các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng tại điểm c và điểm d, khoản 1, Điều 25 Luật Công an nhân dân.

Ngày 22/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, trong đó đã sửa đổi, bổ sung điểm d, khoản 1, Điều 25 về số lượng vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng từ 157 thành 162 vị trí. 

Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 657 là cần thiết để quy định cụ thể 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Đại tá Vũ Huy Khánh trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp.
Các đại biểu tham dự tại phiên họp.

Mục đích của việc sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng để thực hiện phong, thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an nhân dân, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong Luật Công an nhân dân. 

Thể chế hoá quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Đại tá Vũ Huy Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh cho biết, Ủy ban Quốc phòng An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết với những lý do như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ. 

Việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 657 ngày 13/3/2019 quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân nhằm thực hiện quy định mà luật đã giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm hiệu lực thi hành của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng tuân thủ quy định tại Điều 148, hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ theo quy định tại Điều 148 và Điều 149 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua.

Qua thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí cao với sự cần thiết ban hành nghị quyết cũng như bố cục, nội dung dự thảo nghị quyết, góp ý một số vấn đề về mặt kỹ thuật lập pháp. 

Trung tướng Lê Tấn Tới kết luận phiên họp, khẳng định Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định...

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT