Học Bác bằng hành động cụ thể, thiết thực
Công an tỉnh Quảng Trị sơ tán người dân trong đợt lũ lớn năm 2020.

Trong Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, ngày 11/3/1948, cùng với 6 điều dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh”, Người đã nhấn mạnh: “Công an của ta là CAND, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”.

Thăm và nói chuyện tại Trường Công an Trung cấp khóa II, năm 1951, Người căn dặn: “CAND hoàn toàn khác Công an đế quốc. Công an đế quốc là nanh vuốt của đế quốc để hà hiếp áp bức đa số nhân dân... CAND phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng, Chính phủ cho tốt. CAND phải thực sự phục vụ nhân dân”.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Trong giai đoạn mới, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới (Chỉ thị số 04) và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” có ý nghĩa hết sức quan trọng và đã được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng, CBCS tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến sâu rộng về nhận thức và hành động.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và 4 năm thực hiện cuộc vận động đã nâng cao nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Tuyệt đại đa số CBCS CAND có lập trường chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tận tụy “Vì nhân dân phục vụ”; lan toả nhiều hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND đã có chuyển biến rõ rệt trong công tác lãnh đạo, điều hành, thể hiện vai trò “gương mẫu, đi đầu” trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Đảng uỷ CATƯ, Bộ Công an chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; ban hành Quy định số 01-QĐi/ĐUCA-X03, ngày 20/1/2019 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy CATƯ, Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương. Qua đó đã thể hiện vai trò “gương mẫu, đi đầu” của lực lượng Công an trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc thực hiện Quy chế nêu gương, nhất là việc nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CAND đã tạo sức mạnh lan tỏa trong toàn lực lượng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, siết chặt công tác quản lý cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị, Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 6/8/2018 của Chính phủ, Bộ Công an đã kiện toàn tổ chức bộ máy Công an đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác Công an. Sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Thực hiện việc bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã ở 63 tỉnh, thành phố. Theo đánh giá của Công an các địa phương, qua triển khai bố trí Công an xã chính quy, bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, tạo chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự tại cơ sở, tội phạm và vi phạm pháp luật giảm đáng kể, những vấn đề liên quan lợi ích thiết thân của người dân được giải quyết kịp thời hơn, nhân dân yên tâm và tin tưởng vào lực lượng Công an cơ sở.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới, Bộ Công an đẩy mạnh triển khai thực hiện song hành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, CBCS Công an tại các đơn vị, địa phương đã không quản ngại vất vả, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19, lực lượng CAND phối hợp cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, hạn chế dịch bệnh lây lan trong nước; bảo vệ an ninh trật tự tại các khu vực tập trung cách ly; phối hợp với các lực lượng phát hiện tìm kiếm, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để truy vết, ngăn chặn, giám sát cách ly.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2020, Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an khởi xướng, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo, hỗ trợ xây dựng trường học, nhà bán trú...

Đến nay, nhiều địa bàn đã hoàn thành 100%, giúp người dân ổn định cuộc sống, “an cư lạc nghiệp”, phát huy vai trò trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hàng vạn lượt CBCS xuống cơ sở thực hiện công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai; cấp, phát thuốc miễn phí cho người có công, người già neo đơn. Phong trào hiến máu tình nguyện thu hút sự quan tâm trong toàn lực lượng, lan toả hình ảnh đẹp, nhân văn, nhân ái…

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, yêu cầu công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đòi hỏi lực lượng CAND phải nỗ lực cố gắng không ngừng, khắc phục khó khăn, thách thức. Đảng uỷ CATƯ, Bộ Công an chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Chú trọng nội dung “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Lan toả cách làm hay, mô hình sáng tạo, gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương CBCS dũng cảm, mưu trí, tận tụy trong công tác. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện bản thân; vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường.

Không ngừng học tập, nâng cao trình độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu. Tăng cường mối quan hệ gắn bó thân thiết với nhân dân; thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người Công an trong lòng nhân dân.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT