Hôm nay, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND chính thức có hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8.

Bổ sung quy định cụ thể 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng

Theo quy định của Luật, sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không còn đủ 3 năm công tác khi có yêu cầu, do Chủ tịch nước quyết định. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và vượt cấp bậc đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Luật cũng bổ sung quy định cụ thể 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng. Trong đó, cấp bậc hàm Thượng tướng, số lượng không quá 7 bao gồm: Thứ trưởng Bộ Công an (số lượng không quá 6) và sĩ quan CAND biệt phái được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Cấp bậc hàm Thiếu tướng, số lượng không quá 162.

Trưởng phòng và tương đương ở đơn vị trực thuộc Bộ Công an có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, tham mưu, nghiên cứu, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ toàn lực lượng; Trung đoàn trưởng ở các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an TP Hà Nội; Trưởng phòng tham mưu, nghiệp vụ, tổ chức cán bộ, công tác đảng và công tác chính trị, Trưởng Công an quận, thành phố thuộc Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh có cấp bậc hàm Đại tá.

Nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND

Về hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND quy định, hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan là 47 tuổi; sĩ quan cấp Úy là 55 tuổi; sĩ quancấp bậc hàm Thiếu tá, Trung tá thì nam là 57 tuổi và nữ là 55 tuổi; sĩ quan cấp bậc hàm Thượng tá thì nam 60 tuổi, nữ 58 tuổi; sĩ quan cấp bậc hàm Đại tá thì nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi; sĩ quan cấp Tướng, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam là 62 tuổi, nữ là 60 tuổi.

Hạn tuổi phục vụ cao nhất của nam sĩ quan có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá, cấp Tướng; của nữ sĩ quan có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tá, Đại tá theo lộ trình về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như quy định của Bộ luật Lao động. Sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 tuổi đối với nam và hơn 60 tuổi đối với nữ theo quy định của Chính phủ.

Đối với công nhân Công an, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam là 62 tuổi và đối với nữ là 60 tuổi, thực hiện theo lộ trình về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như quy định của Bộ luật Lao động. Công nhân Công an được áp dụng chế độ, chính sách như đối với công nhân quốc phòng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT