Hướng dẫn tra cứu kết quả trúng tuyển theo phương thức 3, xét tuyển đại học hệ chính quy Học viện CSND năm 2023

Hướng dẫn tra cứu điểm thi:

+ Bước 1: Tới mục Tra cứu điểm thi” ở vị trí giữa màn hình trang chủ, tại mục Kỳ thi” chọn ”Kết quả trúng tuyển phương thức 3, xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023” và nhập SỐ BÁO DANH”, SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN/CĂN CƯỚC CÔNG DÂN” và ”MÃ BẢO MẬT”.

+ Bước 2: Chọn Tra cứu” để xem kết quả chi tiết.

Lưu ý:

- Số báo danh tra cứu là số báo danh kỳ thi đánh giá của Bộ Công an.

Các kết quả không hiển thị là không trúng tuyển.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT