Kết quả xét tuyển phương thức 1, phương thức 2 đại học chính quy tuyển mới năm 2024 tại Học viện CSND

1. Phương thức 1

- Vùng 1: có 01 thí sinh Nam trúng tuyển/18 chỉ tiêu.

- Vùng 2: có 02 thí sinh Nam trúng tuyển/18 chỉ tiêu. Có 01 thí sinh nữ trúng tuyển/02 chỉ tiêu.

- Vùng 3: có 01 thí sinh Nam trúng tuyển/09 chỉ tiêu.

2. Phương thức 2

- Đối với Nam:

+ Vùng 1: có 03 thí sinh trúng tuyển/35 chỉ tiêu (18 chỉ tiêu phương thức 2 và 17 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang).

+ Vùng 2: có 25 thí sinh trúng tuyển/34 chỉ tiêu (18 chỉ tiêu phương thức 2 và 16 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang).

+ Vùng 3: Có 06 thí sinh trúng tuyển/17 chỉ tiêu (09 chỉ tiêu phương thức 2 và 08 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang).

- Đối với Nữ

+ Vùng 1: có 02 thí sinh trúng tuyển/ 04 chỉ tiêu (02 chỉ tiêu phương thức 2 và 02 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang). 

+ Vùng 2: có 03 thí sinh trúng tuyển/03 chỉ tiêu (02 chỉ tiêu phương thức 2 và 01 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang). Tiêu chí phụ: chứng chỉ IELTS Academic đạt 7.5 trở lên; điểm trung bình chung học tập ba năm THPT đạt 9.4 điểm trở lên; điểm trung bình cộng môn ngoại ngữ ba năm THPT đạt 9.6 điểm trở lên.

+ Vùng 3: có 02 thí sinh trúng tuyển/02 chỉ tiêu (01 chỉ tiêu phương thức 2 và 01 chỉ tiêu phương thức 1 chuyển sang). Tiêu chí phụ: chứng chỉ IELTS Academic đạt 7.5 trở lên; điểm trung bình chung học tập ba năm THPT đạt 9.5 điểm trở lên.

Tổng số thí sinh trúng tuyển phương thức 1 và phương thức 2 của Học viện CSND là 46  thí sinh/102 chỉ tiêu. Số chỉ tiêu chưa tuyển đủ ở phương thức 1 và phương thức 2 được chuyển sang xét tuyển phương thức 3. Cụ thể như sau:

TT

Địa bàn tuyển sinh

Chỉ tiêu theo Phương thức 3 ban đầu

Chỉ tiêu xét tuyển Phương thức 1,2 còn thừa chuyển sang cho Phương thức 3

Chỉ tiêu xét tuyển Phương thức 3 sau khi tổng hợp từ PT1 và PT2

1

Vùng 1

Nam: 153;

Nữ: 17

Nam: 32

Nữ: 02

Nam: 185

Nữ: 19

2

Vùng 2

Nam: 144;

Nữ: 16

Nam: 09

Nữ: 0

Nam: 153

Nữ: 16

3

Vùng 3

Nam: 72;

Nữ: 08

Nam: 11

Nữ: 0

Nam: 83

Nữ: 08

4

Vùng 8

Nam: 16;

Nữ: 02

Nam: 02

Nam: 18;

Nữ: 02

Tổng

Nam: 439

Nữ: 45

- Thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức 1, phương thức 2 có thể tra cứu kết quả xét tuyển trên Website của Học viện CSND (sử dụng thông tin số Căn cước công dân nhập vào ô "Số báo danh" để tra cứu kết quả).

- Hội đồng tuyển sinh sẽ gửi thông báo thí sinh trúng tuyển phương thức 1, phương thức 2 tới Công an các đơn vị, địa phương để phối hợp làm thủ tục xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển theo lịch tuyển sinh.
Hội đồng tuyển sinh Học viện CSND trao đổi để Công an các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện và thông báo để các thí sinh được biết.

Mọi vấn đề cần trao đổi vui lòng liên hệ đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Mỹ Lệ, SĐT: 0975132383 - cán bộ tuyển sinh, phòng Quản lý đào tạo và BDNC, Học viện CSND.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT