Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua nhiều bộ luật, luật liên quan đến hoạt động của lực lượng CAND
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi