Lực lượng Công an nhân dân tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Nội dung Chỉ thị nêu rõ:

Thời gian qua, đại dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều quốc gia chưa kiểm soát được sự lây lan và phải triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, kiểm soát nghiêm ngặt các hoạt động đi lại của người dân. Ở nước ta, công tác phòng dịch đã được giữ vững 99 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, đó là thành quả của sự nỗ lực toàn hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân, trong đó có vai trò nòng cốt, quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, từ ngày 25/7/2020 đến nay (tính đến ngày 7/8/2020), Việt Nam đã có thêm 298 ca nhiễm mới trong cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành phố và tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Thực hiện Điện mật ngày 28/7/2020 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng trong Công an nhân dân, phát huy trách nhiệm của toàn lực lượng Công an nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương yêu cầu các cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các yêu cầu sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; triển khai quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các địa phương phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, lực lượng Công an cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp cần thiết, cấp bách đáp ứng với từng cấp độ dịch để khống chế tốc độ lây nhiễm; hạn chế thấp nhất và không để lây nhiễm dịch bệnh trong đơn vị Công an. Yêu cầu lực lượng Y tế Công an nhân dân chủ động mọi biện pháp để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng, có phương án cụ thể, phù hợp trong các tình huống có tác động của dịch bệnh đến các địa bàn, các địa phương, đơn vị và các khu vực đóng quân của lực lượng Công an nhân dân, làm tốt công tác bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng, nhất là các địa bàn trọng điểm, địa bàn có dịch bệnh.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Người đứng đầu các cấp ủy đảng trong Công an nhân dân trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, phối hợp các lực lượng, huy động cán bộ, chiến sĩ và vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh mạnh mẽ, có hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ, bình tĩnh, chủ động ứng phó mọi tình huống, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người, quản lý cư trú, kiểm tra nghiêm ngặt các cơ sở lưu trú, các khu vực, địa điểm tập trung đông người, đặc biệt là các địa bàn có nhiều người nước ngoài cư trú, lao động và làm việc; bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự tại các khu cách ly tập trung. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các lực lượng chức năng kiểm soát tuyệt đối việc xuất nhập cảnh qua các tuyến biên giới, cửa khẩu; xử lý nghiêm theo pháp luật những tổ chức, cá nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Công an địa phương, cán bộ quản lý địa bàn trong việc quản lý cư trú của người nước ngoài, phát hiện kịp thời người nước ngoài nhập cảnh trái phép cư trú trên địa bàn... 

4. Kịp thời phát hiện, xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật, kể cả xử lý hình sự các tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật, không khai báo y tế, khai báo không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế, găm hàng, tăng giá, có hành vi gây bất ổn thị trường và lợi dụng các chính sách hỗ trợ của nhà nước để trục lợi cá nhân.

5. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 và các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh và giữ gìn an ninh, trật tự trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Công tác tuyên truyên phải thật sự là mặt trận tiên phong, xung kích, kịp thời và toàn diện với mục tiêu huy động sức mạnh toàn dân, toàn lực lượng với quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống và khống chế đẩy lùi dịch bệnh.

BBT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT