Nâng cao chất lượng công tác dân vận, đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sĩ góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Công tác dân vận là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị, nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân (CAND), qua đó lực lượng CAND có điều kiện triển khai sâu rộng các mặt công tác nghiệp vụ; là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và của cán bộ, chiến sĩ CAND, nhằm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hằng năm, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thường xuyên tăng cường, đẩy mạnh công tác dân vận gắn với công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, chiến sĩ CAND trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và coi chất lượng công tác dân vận, đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sĩ đóng vai trò quan trọng, quyết định công tác bảo đảm an ninh trật tự. 

Xác định năm 2018 với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, lực lượng CAND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là:

Về kết quả thực hiện công tác dân vận

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tham mưu, báo cáo, đề xuất Ban Bí thư tổ chức sơ kết 5 năm Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; tiếp tục chỉnh lý Đề án của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các lực lượng bán chuyên trách (Công an xã, Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp) và các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình mới”. Tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới.

Lực lượng CAND các cấp đã ban hành, triển khai thực hiện chương trình “Năm dân vận chính quyền” 2018; tích cực tuyên truyền, tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng CAND; tập trung sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và các chương trình phối hợp về thực hiện công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới...

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tinh gọn, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy Bộ Công an; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung, thống nhất đổi mới cơ cấu tổ chức theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Đến nay, Bộ Công an đã cắt giảm 06 Tổng cục, gần 60 đơn vị cấp Cục và gần 300 đơn vị cấp Phòng; ở các địa phương, 20 Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy được sáp nhập vào Công an tỉnh, thành phố, giảm hơn 500 đơn vị cấp Phòng, gần 1.000 đơn vị cấp Đội; Công an xã, thị trấn tiến tới thống nhất bố trí lực lượng chính quy trong toàn quốc, trước mắt tiếp tục bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Lực lượng CAND tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ; tăng cường công tác rà soát, kiểm soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; công bố công khai và tổ chức cập nhật các thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tích cực đưa ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, điện tử phục vụ công tác, rút ngắn thời hạn giải quyết công việc có liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện dân chủ trên các lĩnh vực công tác Công an liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đơn vị. Đã tiến hành hàng trăm cuộc thanh tra trên các lĩnh vực như: Hình sự, ma túy, điều tra, giải quyết các vụ tai nạn, va chạm giao thông, việc thực hiện một số quy định trong công tác xây dựng lực lượng, việc chấp hành các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài; tiếp hàng chục nghìn lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; giải quyết hàng chục nghìn đơn thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm trình tự pháp luật.

Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm theo các lĩnh vực, tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm phá rừng, buôn lậu gỗ qua biên giới; vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Qua công tác nghiệp vụ và thông qua vận động nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương đã vận động hơn một nghìn đối tượng truy nã ra đầu thú; vận động nhân dân tố giác, cung cấp nhiều thông tin quan trọng phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao.

Công tác xã hội từ thiện trong CAND tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, duy trì thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng mang đậm tính nhân văn, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Tiêu biểu như: Bộ Công an ủng hộ 300 triệu đồng cho người nghèo trong Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2018”; Cục Tổ chức cán bộ đề xuất Hội đồng Quản lý Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND cấp hơn 36 tỷ đồng để Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các hoạt động tình nghĩa; Báo CAND tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng; Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể các cấp vận động xây dựng 75 căn nhà tình thương, 02 căn nhà đồng đội, 53 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 03 căn nhà, tặng nhiều phần quà cho gia đình chính sách, khó khăn với tổng số tiền 15.3 tỷ đồng; Công an TP. Cần Thơ thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai thành phố, ủng hộ Quỹ nghĩa tình đồng đội trong CAND, thăm tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng... Qua đó góp phần nâng cao hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Về phẩm chất đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sĩ CAND

Lực lượng CAND các cấp thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và coi đây là thước đo quan trọng đánh giá về phẩm chất đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sĩ CAND. Trong năm 2018, lực lượng CAND tích cực mở các đợt sinh hoạt chính trị; thường xuyên phát động thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và ngày truyền thống của các lực lượng trong CAND; thường xuyên tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đơn vị gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quy chế dân chủ ở từng đơn vị, cơ sở. Tăng cường thực hiện công tác dân vận gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua khác trong CAND. Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ cơ bản ổn định; có ý thức tổ chức kỷ luật, có trách nhiệm trong thực hiện vụ nhiệm vụ được giao; luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đạo đức công vụ được nâng lên rõ rệt... 

Có thể nói công tác dân vận gắn với thực hiện đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sĩ CAND trong năm 2018 tiếp tục được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt đồng bộ từ Trung ương tới từng địa phương, cơ sở, đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng..., góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng CAND.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận gắn với đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sĩ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác dân vận ở một số nơi có lúc còn yếu, nhất là tại các địa bàn phức tạp về ANTT; một số ít cán bộ, chiến sĩ còn thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, bị kỷ luật, bị xử lý hình sự; lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận còn “mỏng”, thường xuyên biến động. Nguyên nhân của một số hạn chế, tồn tại trên chủ yếu là do: Một số cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của lực lượng CAND; một số đảng viên, cán bộ, chiến sĩ chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận nói chung và công tác dân vận của lực lượng CAND nói riêng; một số ít còn thiếu tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, đạo đức công vụ; chế độ chính sách, kinh phí hoạt động đối với lực lượng chuyên trách, nòng cốt làm công tác dân vận nhiều nơi còn hạn chế, một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, đồng thời nâng cao chất lượng công tác dân vận, đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sĩ trong tình hình mới góp phần đẩy mạnh công tác dân vận của lực lượng CAND, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới; thường xuyên làm tốt việc tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các quan điểm, giải pháp về công tác dân vận của Đảng; tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ nắm vững các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ của công tác dân vận.

Hai là, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng điển hình “Dân vận khéo” trong CAND gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới”.

Ba là, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính cho phù hợp với công tác thực tiễn của lực lượng CAND và đáp ứng lợi ích hợp pháp của nhân dân. Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ CAND làm ảnh hưởng tới uy tín của lực lượng CAND. Xây dựng phong cách dân vận và sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ CAND, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu từng đơn vị. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Làm tốt công tác thanh tra, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác hòa giải ở cơ sở.

Bốn là, tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng CAND với các ngành, đoàn thể trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành trong thực hiện công tác dân vận và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là Chương trình phối hợp số 38 giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021. Thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất các nội dung về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các địa phương.

Năm là, triển khai, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ theo tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an; tập trung kiện toàn về tổ chức và cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận từ Trung ương tới địa phương, đặc biệt là thực hiện chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã mà cả nước hiện nay đang tiến hành; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận có tác phong “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Đồng thời có cơ chế, chính sách thu hút người có năng lực, có uy tín, có kinh nghiệm làm công tác dân vận; chú trọng luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là cán bộ trẻ tuổi, có năng lực; khắc phục tình trạng đưa cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực yếu kém và không có uy tín về làm công tác dân vận và thường xuyên đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT