Nỗ lực bảo vệ an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống

Trong năm 2019, vai trò của lực lượng CAND là rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đã có những đóng góp rất to lớn, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược, nổi bật thể hiện trên 10 kết quả lớn. Đó là đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

Tổ chức bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị, đoàn khách quốc tế. Năm 2019 an ninh quốc gia được giữ vững và ổn định hơn, các mặt công tác được triển khai thực hiện quyết liệt, đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, kéo giảm tội phạm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, nổi bật là công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, các băng, nhóm tội phạm, tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm ma túy, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao....

Lực lượng CAND thực hiện mô hình tổ chức mới đã mang lại hiệu quả các mặt công tác Công an, chất lượng công tác được nâng lên rõ rệt, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đã nắm bắt vấn đề kỹ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn, chỉ đạo nhanh hơn, kịp thời hơn... Thời gian tới, Đảng ủy CATW cần tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, bám sát chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ, có chính sách phù hợp, kịp thời thăm hỏi, động viên đối với cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa”.

(Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ngày 04/12/2019)

“Năm 2019, tình hình kinh tế, xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, là năm thứ hai liên tiếp các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đời sống của nhân dân trên mọi miền đất nước được cải thiện rõ nét... Đạt được những kết quả nêu trên là do sự đoàn kết, thống kết, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng CAND. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng CAND...

Năm 2019 lực lượng CAND đã làm tốt, hiệu quả hơn, có nhiều điểm mới, đột phá trong chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về những vấn đề cơ bản, quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế. Lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nước. Chủ động bảo đảm an ninh từ xa, giữ vững an ninh, chính trị của đất nước. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 03 tiêu chí; công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống chảy nổ được tăng cường...”

(Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương ngày 19/12/2019)

“74 năm qua, được sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu, lực lượng CAND đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều thành tích và nhiều chiến công oanh liệt. Trong những thành tựu to lớn đó, có sự đóng góp xứng đáng của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan chỉ huy cao cấp của lực lượng Công an nhân dân, những người được tôi luyện, trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam. Tôi  tin tưởng rằng, các thế hệ lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; không ngừng học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó....”

(Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc gặp mặt tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp lực lượng CAND nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2019)


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác