Phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng của Lực lượng CAND
Ðoàn đại biểu gồm các đoàn viên, thanh niên Công an tiêu biểu, xuất sắc báo công dâng Bác tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND (tháng 4-2019).

Trong lần đến thăm Trường Công an Trung cấp - Khoá I, năm 1950, Người đã căn dặn: “Công an phải là đày tớ dân. Ðã là đày tớ dân thì Công an phải ra sức bảo vệ nhân dân, ra sức phục vụ nhân dân”.

Trong lần đến thăm và nói chuyện với học viên lớp Trường Công an Trung cấp - khóa II, năm 1951, Người cũng dạy rằng: “Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, năm vạn đôi bàn tay. Phải làm sao để có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Ðặc biệt trong lá thư gửi đồng chí Giám đốc Công an khu II ngày 11-3-1948, Người đã căn dặn lực lượng Công an về tư cách người Công an cách mạng.

Trong suốt 74 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, Lực lượng CAND đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, luôn tuyệt đối trung thành với Ðảng, Tổ quốc và nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử phản động, các loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, lực lượng CAND đang đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Ðây là một việc làm rất thiết thực trong xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hiện đại, góp phần thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ðảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Lực lượng CAND đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia; nắm chắc tình hình, chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ðảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh, lợi ích quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Trên các mặt công tác đều đạt được nhiều kết quả và thành tích quan trọng.

Ðặc biệt, Lực lượng CAND đã tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm là xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực; tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở được bảo đảm và có chuyển biến rõ rệt...

 Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2020), ngày 20-5-2019, Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Phong trào thi đua đặc biệt nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy tắc ứng xử và điều lệnh CAND; bảo đảm trách nhiệm, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, qua đó xây dựng phong cách người chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

 Trong bài phát biểu quan trọng chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải nêu cao ý chí chiến đấu, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo các yêu cầu về tư cách, phẩm chất, xây dựng cho bằng được các mối quan hệ (với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch) như 6 điều Bác Hồ đã dạy.

Phải coi đây là việc làm thường xuyên, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình, luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của Ðảng, Nhà nước, nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự và phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng của Lực lượng Công an nhân dân”.

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Lực lượng CAND là dịp để mỗi cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế để góp phần xây dựng Lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT