Thành lập Trung tâm Nghiên cứu ATGT tại Học viện CSND - Bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo TTATGT
Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ tại buổi lễ

Tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đã và đang gây ra thiệt hại rất lớn về con người cũng như vật chất cho xã hội, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2012 thiệt hại về kinh tế dùng để khắc phục hậu quả do tai nạn giao thông gây ra lên đến 2 tỉ USD chiếm 2,5% GDP cả nước, chưa kể gần 10.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông không thể tính được thiệt hại bằng tiền. 6 tháng đầu năm 2013, cả nước đã xảy ra hơn 5.500 vụ tai nạn giao thông làm chết gần 5.000 người và làm bị thương 3.500 người, đáng chú ý tai nạn giao thông cả nước đã giảm về số vụ và số người bị thương, tuy nhiên số người chết tăng 5,23% (244 người) so với cùng kỳ năm 2012, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tăng cao và còn diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị - từ Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, tình hình tai nạn giao thông ở nước ta những năm qua bước đầu đã được kìm chế, liên tục giảm sâu cả trên 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương), trật tự kỷ cương trong giao thông bắt đầu thiết lập lại và đã hoạch định được các giải pháp ngắn và dài hạn. Kết quả đạt được có vai trò không nhỏ của ngành Công an trong thời gian qua - Nhờ làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ công tác về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm lực lượng Cảnh sát giao thông đã góp phần xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Tuy nhiên, để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt kết quả tốt hơn nữa, bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn một cách toàn diện, có chiều sâu trên cơ sở tình hình thực tiễn trật tự an toàn giao thông ở Việt Nam và kinh nghiệm tiên tiến của các quốc gia phát triển rất quan trọng, là cơ sở tham mưu, đề xuất cho các cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn giao thông, lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia những chủ trương, chính sách đúng đắn là hết sức cần thiết.

Với ý nghĩa đó, trên cơ sở năng lực nghiên cứu khoa học của Học viện, kết quả dự án JICA do Chính phủ Nhật Bản tài trợ và tình hình Trật tự An toàn giao thông của đất nước, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông thuộc Học viện CSND. Đây là Trung tâm nghiên cứu An toàn giao thông đầu tiên của ngành Công an cũng như của cả nước, điều này đánh dấu bước đi quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và Học viện CSND nói riêng.

Học viện CSND là trung tâm giảng dạy và đào tạo đầu ngành của lực lượng CSND được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề về trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc; nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, biện pháp góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông; tư vấn hoạch định chính sách và hoạt động khoa học công nghệ về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Đây là vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với các đồng chí. Là một đơn vị mới thành lập, trước mắt các đồng chí sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn. Để Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông nhanh chóng đi vào hoạt động có hiệu quả, tôi đề nghị các đồng chí cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, Học viện CSND cần phải nhận thức sâu sắc việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông thuộc Học viện là bước phát triển mới nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an toàn giao thông. Đây cũng là đơn vị hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực an toàn giao thông đầu tiên của ngành Công an cũng như của cả nước. Chính vì vậy, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cần nhanh chóng ổn định tổ chức, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện hiện đại, đồng bộ và phù hợp để đơn vị đi vào hoạt động hiệu quả. Trước hết, cần tập trung xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên của đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tinh thông về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ. Chú ý tuyển chọn đội ngũ cán bộ, có trình độ trong lực lượng Cảnh sát giao thông và lĩnh vực giao thông vận tải trong và ngoài lực lượng Công an. Có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại một cách hợp lý đội ngũ cán bộ hiện có. Phấn đấu trong thời gian sớm nhất Bộ Công an, Học viện CSND sẽ có Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông với các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông tại Việt Nam.

Cần tập trung nghiên cứu xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn của Trung tâm; chương trình giảng dạy, huấn luyện đào tạo cho các lực lượng đảm bảo an toàn giao thông như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông; tăng cường quan hệ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của ngành mà trực tiếp là Cảnh sát giao thông đường bộ -đường sắt, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy; Ban an ninh Hàng không của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi thông tin, tài liệu, công bố kết quả nghiên cứu, gắn hoạt động nghiên cứu với hoạt động thực tiễn.

Thứ hai, đối với Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH cần tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Học viện CSND trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm nghiên cứu An toàn giao thông. Trước hết, tôi đề nghị Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (C67); Cục Cảnh sát giao thông đường thủy (C68) cần coi Trung tâm nghiên cứu An toàn giao thông như một đầu mối của đơn vị; có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ về cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện, chia sẻ quyền truy cập, khai thác sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu do đơn vị phụ trách quản lý nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu giảng dạy, huấn luyện, đào tạo và nghiên cứu của Trung tâm. Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và tạo điều kiện cho cán bộ Trung tâm của Học viện tham gia các hoạt động dự án của đơn vị nhằm nâng cao năng lực, trình độ, tiếp cận và bám sát tình hình thực tiễn.

Thứ ba, Học viện CSND cần xây dựng các mối quan hệ phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông các tỉnh/thành phố và Thanh tra giao thông; các Vụ, Viện, trường trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi thông tin, tài liệu, công bố kết quả nghiên cứu, gắn hoạt động nghiên cứu với hoạt động thực tiễn; xây dựng đội ngũ công tác viên khoa học có chất lượng cũng như nhận được sự hỗ trợ về kinh nghiệm chuyên môn và cơ sở vật chất.

Bên cạnh đó, cần xúc tiến mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đảm bảo An toàn giao thông. Trước mắt cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được của dự án “Hỗ trợ tăng cường đào tạo Cảnh sát giao thông tại Học viện CSND và các trường Cảnh sát khác tại Việt Nam” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, cần tranh thủ sự giúp đỡ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trong thời gian 6 tháng gia hạn của dự án. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục đề xuất dự án mới với Chính phủ Nhật Bản nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho Trung tâm nghiên cứu An toàn giao thông trong thời gian tới.

Tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông vẫn đang có diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản và con người cho đất nước. Đây cũng là vấn đề được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quan tâm trong thời gian qua. Với việc thành lập Trung tâm nghiên cứu An toàn giao thông thuộc Học viện CSND, lãnh đạo Bộ Công an hy vọng và tin tưởng rằng các đồng chí sẽ nhanh chóng khẳng định mình và có những đóng góp quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới.

Một lần nữa, tôi xin kính chúc các vị khách quốc tế, các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Học viện CSND ngày càng phát triển, sớm trở thành trường trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân và của Quốc gia.

Trung tướng, PGS,TS. Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an

 

_______________

* Tiêu đề bài viết do BBT Cổng thông tin điện tử đặt

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT