Thành lập Việt Nam Công an vụ thuộc Bộ Nội vụ năm 1946

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi