Thông báo dạng thức đề thi và đề thi tham khảo dành cho tuyển sinh văn bằng 2 tuyển mới CAND mở tại Học viện CSND, kỳ thi tháng 11/2023

1. Môn thi

- Môn 1: Triết học Mác - Lênin (Đề thi tham khảo)

- Môn 2: Lý luận Nhà nước và pháp luật (Đề thi tham khảo).

2. Hình thức thi: Tự luận.

3. Thời gian làm bài của từng môn thi: 180 phút.

4. Tổng điểm: 10 điểm.

5. Cấu trúc đề thi

- Đề thi của mỗi môn thi gồm: 03 câu hỏi.

- Điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi: Câu 1: 3,0 điểm; Câu 2: 4,0 điểm; Câu 3: 3,0 điểm.

6. Lĩnh vực kiến thức, cấp độ đánh giá (theo từng môn thi)

- Lĩnh vực kiến thức nằm trong khối kiến thức giáo dục đại cương ở trình độ đại học.

- Cấp độ đánh giá: Nhận biết chiếm 30%; Thông hiểu chiếm 50%; Vận dụng chiếm 20%.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT