Thông báo điểm trúng tuyển hệ đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, đợt tháng 6 năm 2023 (phương thức 2)

1. Điểm tuyển sinh

 - Điểm tuyển sinh là tổng điểm của 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, được quy về thang điểm 20 làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Công thức tính điểm như sau:

ĐTS = M1 + M2 + ĐƯT x 2/3, trong đó:

+ ĐTS: Điểm tuyển sinh;
+ M1, M2: Điểm 02 môn thi (Môn 1, Môn 2);
+ ĐƯT: Điểm ưu tiên.

Điểm ưu tiên của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng và điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐƯT = ĐT + KV + Đth. Trong đó ĐƯT là điểm ưu tiên, ĐT là điểm ưu tiên đối tượng, KV là điểm ưu tiên khu vực, Đth là điểm thưởng. Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm của 02 môn thi từ 15 điểm trở lên, thì điểm ưu tiên của thí sinh được xác định như sau:

ĐƯT = [(20 – tổng điểm đạt được)/5] x (ĐT + KV + Đth) 

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định: tổng điểm 02 môn thi đạt 10 điểm và không có môn nào bị điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Điểm trúng tuyển

Điểm trúng tuyển là 10,25 điểm

4. Tra cứu kết quả trúng tuyển

 + Bước 1: Tới mục “Tra cứu điểm thi” ở vị trí giữa màn hình trang chủ, tại mục “Kỳ thi”, chọn “Danh sách trúng tuyển hệ văn bằng 2 tuyển dụng mới, đợt tháng 6 năm 2023” và nhập số báo danh (cả phần chữ và phần số), số căn cước công dân (sử dụng khi đăng ký dự thi) và Mã bảo mật

 + Bước 2: Chọn “Tra cứu” để xem kết quả chi tiết

Ghi chú: Các thí sinh không hiển thị kết quả là không trúng tuyển   

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT