Thông báo điểm xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2022

Hướng dẫn tra cứu điểm thi:

- Tới mục Tra cứu điểm thi ở vị trí giữa màn hình trang chủ, tại mục "Kỳ thi" chọn "Điểm xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2022" và nhập số báo danh vào mục "Số báo danh" (lưu ý: Nhập cả phần chữ và số của số báo danh, ví dụ: "TS27 - 09"; "TS27 - 20").

- Chọn "Tra cứu" để xem kết quả chi tiết.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT