Thông báo kết quả 02 kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Học viện

I. Kết quả 02 kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Học viện Cảnh sát nhân dân 

Được sự đồng ý của đồng chí Giám đốc Học viện, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đã tổ chức thành công 02 kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Học viện Cảnh sát nhân dân (kỳ thi tháng 9 và tháng 10/2022). 

Kỳ thi được Trung tâm Khảo thí Quốc gia đánh giá là tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế. Thành viên tham gia Hội đồng thi làm việc trách nhiệm, hiệu quả. Các đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt các nhiệm vụ được Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng thi giao theo chức năng nhiệm vụ. Thí sinh tham gia nghiêm túc, kết quả thi phản ánh đúng trình độ tiếng Anh của cán bộ và học viên Học viện CSND.

Kết quả thi cụ thể như sau:
1. Kỳ thi tháng 9/2022
- Tổng số thí sinh dự thi: 89 (cán bộ giảng viên Học viện, học viên D46 & D47).
- Kết quả: 87/89 thí sinh đạt trình độ bậc 3 và 4 (97,8%); 02/89 không đạt (2,2%).
+ Số thí sinh đạt bậc 4 (từ 6-8 điểm; tương đương bậc B2 Khung Châu Âu): 45/89 (50,6%);
- Số thí sinh đạt bậc 3 (từ 4-5.5 điểm; tương đương bậc B1 Khung Châu Âu): 42/89 (47,2%);

2. Kỳ thi tháng 10/2022
- Tổng số thí sinh dự thi: 100 (cán bộ giảng viên Học viện, học viên D46 & D47).
- Kết quả: 100/100 (100%) thí sinh đạt trình độ bậc 3 và bậc 4.
+ Số thí sinh đạt bậc 4 (từ 6-8 điểm; tương đương bậc B2 Khung Châu Âu): 57/100 (57%);
+ Số thí sinh đạt bậc 3 (từ 4-5.5 điểm; tương đương bậc B1 Khung Châu Âu): 43/100 (43%);

II. Lịch dự kiến tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2022
1. Kỳ thi tháng 11: ngày 15 và 16/11/2022;
2. Kỳ thi tháng 12: ngày 20 và 21/12/2022.
3. Thời hạn đăng ký dự thi: trước lịch thi 07 ngày làm việc

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trân trọng thông báo, mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Tuấn Anh (SĐT: 0965.473.136) để được giải đáp và đăng ký dự thi. 

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT