Thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học Khóa 39, mở tại Học viện năm 2023

Hướng dẫn tra cứu điểm thi:

Bước 1: Tới mục Tra cứu điểm thi” ở vị trí giữa màn hình trang chủ, tại mục “Kỳ thi” chọn “Điểm phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học Khóa 39” và nhập “SỐ BÁO DANH” và ”MÃ BẢO MẬT”.

Bước 2: Chọn “Tra cứu” để xem kết quả chi tiết.

- Lưu ý:

Nhập đầy đủ cả phần chữ và phần số của số báo danh; Ví dụ: CSHL.00501

+ Kết quả chỉ hiển thị đối với những thí sinh nộp đơn phúc khảo và môn thi đề nghị phúc khảo.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT