Thông báo kết quả họp xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Học viện CSND

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 4256/TB-T02-TCCB ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Học viện Cảnh sát nhân dân về việc xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Học viện Cảnh sát nhân dân;

Trên cơ sở hồ sơ của các ứng viên, ngày 21/11/2022, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức họp xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho các nhà giáo đã đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022, kết quả có 03 nhà giáo đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư tại Học viện Cảnh sát nhân dân, cụ thể như sau:

Đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Ngành

Nơi làm việc

Nơi đăng ký bổ nhiệm

1

Lại Kiên Cường

1976

Nam

Khoa học

An ninh

Khoa Toán Tin học và ƯDKHCN trong PCTP - Học viện CSND

Khoa Toán Tin học và ƯDKHCN trong PCTP - Học viện CSND

2

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

1983

Nữ

Khoa học An ninh

Khoa Cảnh sát hình sự - Học viện CSND

Khoa Cảnh sát hình sự - Học viện CSND

3

Trần Thị Thu Nga

1982

Nữ

Khoa học An ninh

Khoa Cảnh sát môi trường - Học viện CSND

Khoa Cảnh sát môi trường - Học viện CSND

Các ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại về kết quả trên xin gửi bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức cán bộ - Học viện Cảnh sát nhân dân (qua đồng chí Trung tá, TS Bùi Quốc Tuấn - Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Thư ký Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Học viện Cảnh sát nhân dân, điện thoại: 0979.033.888).

Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết./.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT