Thông báo kết quả họp xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Học viện

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023;

Căn cứ Thông báo số 4768/TB-T02-TCCB ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Học viện Cảnh sát nhân dân về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Học viện Cảnh sát nhân dân;

Căn cứ hồ sơ của các ứng viên, ngày 04/12/2023 Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức họp xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các nhà giáo đã đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, kết quả có 01 nhà giáo được Hội đồng thống nhất đề nghị bổ nhiệm chức danh giáo sư và 05 nhà giáo được Hội đồng thống nhất đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Học viện Cảnh sát nhân dân, cụ thể như sau:

Đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Ngành

Nơi làm việc

Nơi đăng ký bổ nhiệm

  • 1

Nguyễn Hòa Bình

1958

Nam

Khoa học An ninh

Tòa án nhân dân tối cao

Học viện CSND

Đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Ngành

Nơi làm việc

Nơi đăng ký bổ nhiệm

  • 1

Bùi Trần Cường

1986

Nam

Khoa học An ninh

Học viện CSND

Học viện CSND

  • 2

Vũ Duy Hinh

1980

Nam

Khoa học An ninh

Học viện CSND

Học viện CSND

  • 3

Trần Thị Hoa

1980

Nữ

Khoa học An ninh

Học viện CSND

Học viện CSND

  • 4

Tạ Thanh Hương

1983

Nữ

Khoa học An ninh

Học viện CSND

Học viện CSND

  • 5

Ngô Văn Vinh

1985

Nam

Khoa học An ninh

Học viện CSND

Học viện CSND

Các ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại về kết quả trên xin gửi bằng văn bản về Phòng Chính trị - Học viện Cảnh sát nhân dân (qua đồng chí Trung tá, TS Bùi Quốc Tuấn - Phó Trưởng phòng Phòng Chính trị, Thư ký Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Học viện Cảnh sát nhân dân, điện thoại: 0979.033.888).

Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT