Thông báo kết quả xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Thực hiện Kế hoạch xét chức danh giáo sư, phó giáo sư của Hội đồng Giáo sư nhà nước năm 2019, trong 2 ngày 20 và 21/8/2019, Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện CSND đã tổ chức họp xét chức danh GS, PGS cho các ứng viên.

Tổng số ứng viên đăng ký xét tại Học viện: 20 ứng viên (01 Ứng viên Giáo sư, 19 Ứng viên Phó Giáo sư).

Kết quả như sau:

- Số ứng viên không đạt tiêu chuẩn: 01 Ứng viên Phó Giáo sư;

- Số ứng viên đạt tiêu chuẩn: 19 Ứng viên (01 Ứng viên Giáo sư, 18 Ứng viên Phó Giáo sư).

Danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn được đề nghị xét ở Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đăng ký xét chức danh

Ngành, chuyên ngành

Chức vụ, nơi làm việc

1

Trần Xuân Dung

1957

GS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Giám đốc, Học viện Chính trị CAND

2

Nguyễn Tuấn Anh

1981

PGS

Khoa học An ninh

Phòng cháy, chữa cháy

Phó trưởng khoa, Đại học PCCC

3

Nguyễn Huy Bình

1975

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa, Học viện CSND

4

Quách Công Chính

1979

PGS

Khoa học An ninh

Kỹ thuật hình sự

Phó Trưởng khoa, Học viện CSND

5

Cao Anh Dũng

1968

PGS

Khoa học An ninh

Tình báo an ninh

Phó Giám đốc, Học viện Quốc tế

6

Bùi Ngọc Hà

1978

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Trưởng phòng, Đại học CSND

7

Hoàng Ngọc Hải

1975

PGS

Khoa học An ninh

Quản lý NN về ANTT

Trưởng khoa, Đại học PCCC

8

Nguyễn Hữu Hoan

1979

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó trưởng bộ môn, Học viện CSND

9

Trần Quang Huyên

1968

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Hiệu trưởng Cao đẳng CSND I, Bộ Công an

Giảng viên thỉnh giảng Học viện CSND

10

Mạc Xuân Hương

1983

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó tổ trưởng, Học viện CSND

11

Lê Trung Kiên

1975

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa, Học viện CSND

12

Lê Trung Kiên

1976

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Trưởng phòng, Đại học CSND

13

Hoàng Trọng Lực

1980

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa, Học viện CSND

14

Phạm Văn Minh

1978

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa, Đại học CSND

15

Nguyễn Thị Mùa

1976

PGS

Khoa học An ninh

Phòng cháy, chữa cháy

Phó trưởng phòng, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Giảng viên thỉnh giảng Đại học PCCC

16

Nguyễn Thị Oanh

1976

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó giám đốc Trung tâm, Học viện CSND

17

Vũ Khắc Tiệp

1977

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa, Học viện CSND

18

Thẩm Hoàng Tú

1976

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa, Học viện CSND

19

Lương Khắc Vọng

1979

PGS

Khoa học An ninh

Phòng cháy, chữa cháy

Tổ trưởng, Đại học PCCC

Hội đồng giáo sư cơ sở Học viện CSND thông báo kết quả xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 như trên. Mọi thắc mắc xin liên hệ đồng chí Nguyễn Ngọc Thành - Tổ trưởng Tổ giúp việc Hội đồng giáo sư cơ sở (ĐT: 0919.276876).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT