Thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy theo Phương thức 2 của Học viện Cảnh sát nhân dân, năm học 2023 - 2024

1. Đối với nam:

 - Vùng 1: thí sinh đảm bảo cả 03 điều kiện gồm IELTS Academic 8.0, học lực lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi, điểm trung bình cộng môn Ngoại ngữ 03 năm THPT đạt 8.5 trở lên. Kết quả: có 02 thí sinh trúng tuyển.

- Vùng 2: thí sinh đảm bảo cả 03 điều kiện gồm IELTS Academic 7.5, học lực lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi, điểm trung bình cộng môn Ngoại ngữ 03 năm THPT đạt 8.5 trở lên. Kết quả: có 06 thí sinh trúng tuyển.

- Vùng 3: thí sinh đảm bảo cả 03 điều kiện gồm IELTS Academic 7.5, học lực lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi, điểm trung bình cộng môn Ngoại ngữ 03 năm THPT đạt 8.5 trở lên. Kết quả: có 01 thí sinh trúng tuyển.

- Vùng 8: không có thí sinh trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký.

2. Đối với nữ:

- Vùng 1: thí sinh đảm bảo cả 03 điều kiện gồm IELTS Academic 7.5 hoặc HSK 6, học lực lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi, điểm trung bình cộng môn Ngoại ngữ 03 năm THPT đạt 8.5 trở lên. Kết quả: có 02 thí sinh trúng tuyển.

* Đối với 01 thí sinh nữ thuộc Ban tuyển sinh Công an tỉnh Lào Cai đăng ký xét tuyển Phương thức 2, Cục Đào tạo - Bộ Công an đang báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an, khi có thông báo của Cục Đào tạo, Học viện CSND sẽ tiếp tục thông báo cụ thể.

- Vùng 2: có 02 thí sinh trúng tuyển, thí sinh đảm bảo 1 trong 2 tiêu chí sau:

+ Thí sinh đảm bảo cả 03 điều kiện gồm: IELTS Academic từ 8.0 trở lên, học lực lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi, điểm trung bình cộng môn Ngoại ngữ 03 năm THPT đạt 8.5 trở lên;

+ Thí sinh đảm bảo cả 03 điều kiện gồm: IELTS Academic từ 7.5 trở lên, điểm trung bình cộng học lực lớp 10, 11, 12 đạt từ 9.3 trở lên, điểm trung bình cộng môn Ngoại ngữ 03 năm THPT đạt 8.5 trở lên.  

* Đối với 01 thí sinh nữ thuộc Ban tuyển sinh Công an thành phố Hà Nội bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ, Cục Đào tạo - Bộ Công an đang báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an, khi có thông báo của Cục Đào tạo, Học viện CSND sẽ tiếp tục thông báo cụ thể.

- Vùng 3: có 02 thí sinh trúng tuyển, thí sinh đảm bảo 1 trong 2 tiêu chí sau:

+ Thí sinh đảm bảo cả 03 điều kiện gồm: IELTS Academic từ 8.0 trở lên, học lực lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi, điểm trung bình cộng môn Ngoại ngữ 03 năm THPT đạt 8.5 trở lên;

+ Thí sinh đảm bảo cả 03 điều kiện gồm: IELTS Academic từ 7.5 trở lên, điểm trung bình cộng học lực lớp 10, 11, 12 đạt từ 9.3 trở lên, điểm trung bình cộng môn Ngoại ngữ 03 năm THPT đạt 8.5 trở lên.  

- Vùng 8: không có thí sinh trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký.
Chỉ tiêu chưa tuyển đủ ở Phương thức 1, Phương thức 2 được chuyển sang xét tuyển theo Phương thức 3, theo quy định của Bộ Công an.

Học viện CSND đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp: căn cứ danh sách các thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển Phương thức 2 do Công an địa phương gửi về Học viện, đối chiếu với các tiêu chí trúng tuyển và danh sách do Học viện CSND gửi riêng cho từng địa phương, để thông báo kết quả xét tuyển cho thí sinh, đồng thời cho thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học theo lịch tuyển sinh.

Công văn của Công an đơn vị, địa phương về danh sách thí sinh xác nhận nhập học đề nghị gửi về Học viện CSND trước 17h00 ngày 20/07/2023.

Lưu ý: Đề nghị Công an đơn vị, địa phương hướng dẫn thí sinh “ngoài xác nhận nhập học tại Công an địa phương, phải thực hiện đăng ký xét tuyển và xác nhận nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Học viện CSND (qua Phòng Quản lý đào tạo và BDNC, điện thoại 069.2346019; số Fax của Học viện CSND: 0243.8362801 hoặc qua thư điện tử: phongqldt@hvcsnd.edu.vn; qua Phần mềm tuyển sinh của Học viện tại địa chỉ: http://tuyensinh.hvcsnd.bca trên mạng WAN của Bộ Công an; cán bộ tuyển sinh Phòng Quản lý đào tạo và BDNC: Thượng tá Nguyễn Thị Mỹ Lệ, SĐT: 0975132383). 

Thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức 2 có thể tra cứu kết quả xét tuyển tại đây (sử dụng thông tin số Căn cước công dân để tra cứu kết quả).

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT