Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 năm học 2024 - 2025 tại Học viện CSND

I. Lịch tuyển sinh:

TT

Hệ, lớp tuyển sinh

Số chỉ tiêu

Địa bàn tuyển sinh

Địa điểm

đào tạo

Thời gian

tuyển sinh

Hướng dẫn

chi tiết

Đào tạo chính quy

Đào tạo VLVH

 

 

 

 

1

Đào tạo Văn bằng 2 cho cán bộ CA đơn vị, địa phương, mở tại Học viện CSND, Khóa 15

200

(Đào tạo cán bộ CAND: 199; Đào tạo cán bộ Bộ QP: 01)

320

Phía Bắc

Học viện CSND

Hội đồng tuyển sinh

Học viện CSND

họp xét tuyển: 08/08/2024

Phụ lục số 1

2

Đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học mở tại Học viện CSND, Khóa 6

138

21

Phía Bắc

Học viện CSND

- Xét điều kiện hồ sơ: 08/8/2024;

- Bài kiểm tra kết thúc chương trình bổ sung kiến thức (đối với nhóm thí sinh đăng ký ngành dự thi khác so với ngành đào tạo ở trình độ cao đẳng): 29/8/2024

- Bài kiểm tra đánh giá (đối với nhóm thí sinh thuộc diện xét theo phương thức 2):

13/9 -14/9/2024

Phụ lục số 2

3

Đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học mở tại Học viện CSND, Khóa 40

1.127

353

Phía Bắc

Học viện CSND

- Xét điều kiện hồ sơ: 08/8/2024;

- Bài kiểm tra kết thúc chương trình bổ sung kiến thức (đối với nhóm thí sinh đăng ký ngành dự thi khác so với ngành đào tạo ở trình độ trung cấp): 28/9/2024

 

Phụ lục số 3

4

Đại học VLVH 4,5 năm mở tại Học viện CSND, khóa 39

0

158

Phía Bắc

Học viện CSND

- Xét điều kiện hồ sơ: 08/8/2024;

- Bài kiểm tra đánh giá (đối với tất cả các thí sinh):

07/9 -08/9/2024

Phụ lục số 4

5

Đại học VLVH 4,5 năm đào tạo cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (dành riêng cho cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh - K02)

 

120

Phía Bắc

Trung tâm Huấn luyện, BDNV và giáo dục nghề nghiệp, K02

- Xét điều kiện hồ sơ: 15/8/2024;

- Bài kiểm tra đánh giá (đối với tất cả các thí sinh):

20/9 -21/9/2024.

Phụ lục số 5

* Thông tin liên hệ chi tiết: Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thị Mỹ Lệ, SĐT: 0975132383 hoặc Thiếu tá, ThS Tống Sơn Huy, SĐT: 0906111299.

 

II. Lịch tiếp nhận hồ sơ:

TT

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

1

Từ 10/7 đến 15/7/2024

Công an các địa phương gửi hồ sơ, danh sách thí sinh dự tuyển về các trường CAND, X02

Theo Hướng dẫn số 1827/HD-X02-P2 ngày 15/5/2024 của Cục Đào tạo

2

Từ 16/7 đến

trước 25/7/2024

Công an các địa phương gửi hoàn thiện các hồ sơ (nếu thiếu tài liệu, căn cứ thực tế ngày bàn giao)

 

 

III. Hướng dẫn về thủ tục công văn, danh sách cử dự tuyển và hồ sơ:

- Công văn, hồ sơ tiếp nhận gồm:

1. Công văn gửi Học viện CSND về việc cử cán bộ đăng ký xét tuyển, kèm danh sách được phân loại theo từng hệ (có cấu trúc nhập dữ liệu của từng hệ tại 04 phụ lục kèm theo kế hoạch này);

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển của các thí sinh (được sắp xếp theo từng hệ và theo thứ tự trong danh sách cử xét tuyển);

* Lưu ý: Theo quy định tại Điều 10 của Thông tư 52/2023/TT-BCA về thực hiện chỉ tiêu đào tạo, danh sách cán bộ được cử xét tuyển phải nằm trong danh sách đã đăng ký gửi báo cáo Cục Tổ chức cán bộ; trường hợp Công an đơn vị, địa phương thay đổi danh sách chọn cử cán bộ so với danh sách ban đầu đăng ký, cần phải có Văn bản của Cục Tổ chức cán bộ thống nhất, đồng ý). Công an đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác và đảm bảo nội dung này theo quy định của Thông tư 52.

- Học viện CSND cử cán bộ Phòng Quản lý đào tạo và BDNC tiếp nhận trực tiếp công văn, danh sách, hồ sơ đăng ký dự tuyển của Công an địa phương, do cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ của các đơn vị, địa phương bàn giao.

- Địa điểm: Phòng tiếp nhận hồ sơ, tại tầng 6, nhà Điều hành, tại Trụ sở chính của Học viện CSND. Địa chỉ: Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Cán bộ tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ: Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thị Mỹ Lệ, SĐT: 0975132383; Thiếu tá, ThS Tống Sơn Huy, SĐT: 0906111299; Thiếu tá, TS Hồ Trọng Hoàng, SĐT: 0987071987.

 

IV. Sử dụng Công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh

Ngoài hệ thống liên lạc, trao đổi công tác theo quy định qua đường giao liên, fax, điện thoại, trên cơ sở hướng dẫn và các quy định tuyển sinh của Bộ Công an, năm 2024 Học viện CSND tiếp tục tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh nhằm đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm chi phí, nhân lực qua hệ thống mạng WAN của Bộ Công an, đề nghị Công an đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp thực hiện:

- Địa chỉ truy cập phần mềm: http://tuyensinh.hvcsnd.bca

- Điều kiện máy tính: kết nối mạng WAN của Bộ Công an; cài Microsoft office từ 2010 trở lên (Có Excel và Word); cài hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 10 và cài trình duyệt Chrome.

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm tuyển sinh trong Phụ lục 6.

- Tên tài khoản, mật khẩu sử dụng phần mềm tuyển sinh do Công an các đơn vị, địa phương đang quản lý.

- Công an các đơn vị, địa phương phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin, máy tính đảm bảo an toàn, không nhiễm các phần mềm độc hại,…

Học viện CSND trân trọng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển sinh.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Học viện CSND (qua Phòng Quản lý đào tạo và BDNC, điện thoại 069.46.239; 024.383.85246; số fax của Học viện CSND: 0243.8362801 hoặc qua thư điện tử: phongqldt@hvcsnd.edu.vn; phụ trách phần mềm tuyển sinh: Trung tá, TS. Nguyễn Đình Hưng, SĐT: 0986665503). 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT