Thông báo về việc hướng dẫn điểm cộng của thí sinh và công thức tính điểm xét tuyển Phương thức 3 trình độ đại học năm 2023

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau:

ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5 + BTBCA*3/5 + ĐC, trong đó:
+ ĐXT: điểm xét tuyển;
+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND;
+ BTBCA: điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an;
+ ĐC: Điểm cộng.

- Điểm cộng của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐC = ĐƯT + Đth. Trong đó, ĐƯT = ĐT + KV. Cụ thể:
+ ĐC là điểm cộng;
+ ĐƯT là điểm ưu tiên;
+ ĐT là điểm ưu tiên đối tượng;
+ KV là điểm khu vực;
+ Đth là điểm thưởng.

* Lưu ý: Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an được quy về  thang điểm 30 (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 02 chữ số thập phân từ 22,5 điểm trở lên, thì điểm ưu tiên và điểm thưởng được xác định như sau:

ĐƯT = [(30 – tổng điểm đạt được)/7,5] x (ĐT + KV)

Đth   =  [(30 – tổng điểm đạt được)/7,5] x Đth

Điểm cộng của thí sinh (ĐC = ĐƯT + Đth) được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Để hỗ trợ thí sinh tính điểm xét tuyển, sau khi có kết quả thi, thí sinh có thể nhập vào trang phần mềm tính điểm tự động để tham khảo, địa chỉ: http://tuyensinhhvcsnd.com

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ số tổng đài tuyển sinh Công an nhân dân, SĐT: 19000146; cán bộ tuyển sinh Phòng Quản lý đào tạo và BDNC: Thượng tá Nguyễn Thị Mỹ Lệ, SĐT: 0975132383. 

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT