Thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Cảnh sát nhân dân;

Căn cứ kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 của Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo việc xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 như sau:

I. Nhu cầu bổ nhiệm

STT

Ngành

Nhu cầu năm 2021

Giáo sư

Phó Giáo sư

1

Khoa học An ninh

01

22

II. Điều kiện xét bổ nhiệm

1. Ứng viên đã được công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

2. Ứng viên có nguyện vọng được bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

III. Hồ sơ xét bổ nhiệm

1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (theo mẫu đính kèm).

2. Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư và quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư.

3. Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

4. Xác nhận/minh chứng quá trình công tác/giảng dạy của ứng viên (đối với trường hợp ứng viên ngoài).

Học viện Cảnh sát nhân dân bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 kể từ ngày 25/4/2022 đến ngày 28/4/2022 tại Phòng Tổ chức cán bộ - tầng 5 tòa nhà Điều hành, Học viện Cảnh sát nhân dân, đường Phạm Văn Nghị, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ - Học viện Cảnh sát nhân dân (đồng chí Đại úy Trần Việt, số điện thoại: 0835.166.116).

Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo, kính đề nghị các nhà giáo có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Học viện Cảnh sát nhân dân, nộp hồ sơ đăng ký để nhà trường thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT