Thư cảm ơn của Ban Tuyên giáo Trung ương

                    Kính gửi: Đảng ủy Công an Trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 361-KH/BTGTW ngày 26/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Hội thi chung khảo Báo cáo viên giỏi năm 2019; được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp của Đảng ủy Công an Trung ương; Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Học viện Cảnh sát nhân dân, Hội thi chung khảo Báo cáo viên giỏi năm 2019 được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 14 - 15/01/2020, tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã thành công tốt đẹp. 

Ban Tuyên giáo Trung ương chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp của các đồng chí. 

Kính chúc cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững mạnh và phát triển. 

Trân trọng!

                                                                                                                      KT. TRƯỞNG BAN
                                                                                                                     PHÓ TRƯỞNG BAN

                                                                                                                           
  (đã ký)

                                                                                                                         Lê Mạnh Hùng

 

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT