Thư cảm ơn của Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

Kính gửi: Học viện Cảnh sát nhân dân

           Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của Kiểm toán nhà nước, được sự quan tâm, tạo điều kiện phối hợp của Ban Giám đốc Học viện CSND, từ ngày 29/5/2023 đến ngày 14/6/2023, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức thành công 03 lớp “Bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt tâm lý đối tượng kiểm toán khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán” cho 103 lượt công chức, kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia phối hợp giảng dạy của Khoa Tâm lý - Học viện CSND.

           Kết quả đánh giá sau khóa học cùng với việc khảo sát ý kiến học viên cho thấy, nội dung các chuyên đề là phù hợp với vị trí công việc, 03 đồng chí giảng viên của Khoa Tâm lý có kiến thức chuyên môn về Tâm lý học, đã đề cập và nhấn mạnh các thông tin quan trọng của khóa học, khuyến khích các học viên tham gia ý kiến và đưa ra nhiều tình huống thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn rất thiết thực với các hoạt động nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước. Để đạt được kết quả như trên, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đánh giá cao sự chuẩn bị bài giảng công phu, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả của các giảng viên được cử tham gia giảng dạy đào tạo, bồi dưỡng.

           Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Học viện, sự phối hợp tích cực, chủ động của Khoa Tâm lý - Học viện CSND trong việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ Kiểm toán viên nhà nước. Nhà trường trân trọng đề nghị đồng chí Giám đốc Học viện trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đề Khoa Tâm lý - Học viện CSND phối hợp hoàn thiện chương trình này và một số chương trình tương tự để đưa vào sử dụng lâu dài trong công tác đào tạo của Kiểm toán nhà nước.

           Trân trọng cảm ơn./.

                   KT. GIÁM ĐỐC

                   PHÓ GIÁM ĐỐC

                   (đã ký)

                   Hà Minh Tuấn


Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT