Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dự hội nghị Liên đoàn Khoa học hệ thống thế giới

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về hoạt động của Liên đoàn Khoa học hệ thống thế giới, các vấn đề của khoa học hệ thống hiện nay, việc hỗ trợ hoạt động của các thành viên trong nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dự hội nghị Liên đoàn Khoa học hệ thống thế giới


Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định, trong nhiệm kỳ 2018 - 2020 hoạt động của Liên đoàn Khoa học hệ thống thế giới đã đạt được mục tiêu đề ra, giữ vai trò kết nối cũng như hỗ trợ các thành viên trong nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng khoa học tư duy hệ thống, góp phần vào sự phát triển không ngừng của khoa học hệ thống thế giới.

Nhất trí với Báo cáo đánh giá kết quả nhiệm kỳ của Chủ tịch Liên đoàn; đồng tình với 13 nhận xét về các nội dung trong báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, việc tổ chức Đại hội trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 hiện nay là thích ứng với tình hình mới.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu, Nhà khoa học đã tiếp tục xem xét, thông qua Điều lệ sửa đổi của IFSR để tăng tính chủ động, linh hoạt của hoạt động nghiên cứu khoa học hệ thống toàn cầu, nâng cao vai trò của các nhà khoa học thành viên; đưa ra những ý kiến, thảo luận để thúc đẩy và tăng cường hiệu quả hoạt động của Liên đoàn.

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu đã bầu cử Ban lãnh đạo Liên đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2022, xem xét bổ sung các kế hoạch và hoạt động của Liên đoàn.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT