Tô thắm những trang sử vẻ vang, hào hùng của Lực lượng CAND
“Công an phải là đầy tớ dân. Đã là đầy tớ dân thì Công an phải ra sức bảo vệ nhân dân, ra sức phục vụ nhân dân”. – Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong suốt 74 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, CAND Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng các lực lượng cách mạng và nhân dân kiên cường đấu tranh, mưu trí, dũng cảm, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước và bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc

Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố các công cụ bạo lực của cách mạng để trấn áp tội phạm, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), “Đội Tự vệ đỏ” được thành lập để hỗ trợ và bảo vệ quần chúng nổi dậy phá nhà giam, vây đồn lính, bắt giữ bọn hào lý, làm tan rã từng mảng chính quyền tay sai của đế quốc ở cơ sở; bảo vệ cán bộ, bảo vệ các phiên tòa của Xô Viết - Công Nông xét xử bọn phản cách mạng; giữ gìn an ninh trật tự ở những nơi có chính quyền Xô Viết.

Đầu năm 1940, Trung ương Đảng chủ trương thành lập “Ban Công tác đội” làm nhiệm vụ bảo vệ An toàn khu (ATK), bảo vệ cán bộ cao cấp của Đảng, giải thoát cho cán bộ khi bị địch bắt. Ngày 15-5-1945, Xứ ủy Bắc kỳ thành lập “Đội danh dự trừ gian” do Xứ ủy trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ diệt trừ bọn Việt gian đầu sỏ và vũ trang tuyên truyền, chiến đấu khi cần thiết.

Ngày 4-6-1945, Tổng bộ Việt Minh tuyên bố thành lập khu giải phóng (Cao - Bắc - Lạng - Hà - Tuyên - Thái); đồng thời, công bố 10 chính sách lớn của Việt Minh. Ngay sau đó, các tổ chức “Đội trinh sát”, “Đội hộ lương diệt ác” lần lượt ra đời cùng với “Đội tự vệ đỏ”, “Ban công tác đội” và “Đội danh dự trừ gian” làm nhiệm vụ thủ tiêu lực lượng của phát xít Nhật, trừ khử bọn Việt gian, trừng trị bọn lưu manh, bảo vệ chính quyền cách mạng, thực hiện 10 chính sách lớn của Việt Minh. Đây là các tổ chức tiền thân của CAND.

Ngày 19-8-1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, ở các tỉnh Bắc Bộ đã lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc.

Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của CAND đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Từ đó đến nay, ngày 19-8-1945 được xác định là Ngày Truyền thống lực lượng CAND Việt Nam. Ngày 12-12-2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật CAND, trong đó quy định ngày 19 - 8 hằng năm là Ngày Truyền thống của CAND và là Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Lực lượng CAND cùng toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần cách mạng tiến công, vượt qua muôn ngàn khó khăn, gian khổ, đấu tranh trấn áp phản cách mạng và bọn tội phạm khác, chiến đấu chống địch càn quét, lấn chiếm, diệt tề, trừ gian. Mở nhiều chiến dịch truy quét tội phạm, bài trừ lưu manh, lập danh sách phân loại đối tượng để theo dõi xử lý, truy bắt những tên cầm đầu nguy hiểm.

Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hào hùng, Lực lượng CAND đã có những đóng góp to lớn, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; đoàn kết, tận tụy trong công tác;  bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở miền Bắc, góp phần tích cực đấu tranh chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm khác để bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa diễn ra rất gay go, phức tạp và quyết liệt.

Lực lượng CAND  đã triển khai các mặt công tác củng cố và tăng cường xây dựng lực lượng vững mạnh về mọi mặt; tham gia tiếp quản các vùng mới giải phóng, thiết lập trật tự cách mạng; đấu tranh chống địch dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào ta di cư vào Nam.

Chủ động thực hiện kế hoạch khoanh vùng trấn áp phản cách mạng, tiến hành tập trung giáo dục, cải tạo những phần tử nguy hiểm cho xã hội; bắt gọn nhiều toán, nhiều tên gián điệp biệt kích được tung ra miền Bắc; trấn áp các tổ chức phản động, đập tan cái gọi là "chống Cộng sản trong lòng Cộng sản" của địch.

Sát cánh cùng các lực lượng khác kiên cường, dũng cảm đánh trả máy bay địch; đấu tranh có hiệu quả chống gián điệp hoạt động theo các phương thức; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế; bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ngày 30-4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước ta được hòa bình, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân ta lúc này là phải nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng CAND đã tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng ở vùng mới giải phóng, tổ chức quản lý, cải tạo số ngụy quân, ngụy quyền, nhân viên của chế độ cũ, truy quét tàn quân địch, đấu tranh làm tan rã các tổ chức FULRO, bắt hàng ngàn tên, bóc gỡ hàng trăm khung chính quyền ngầm của địch.

Chủ động đấu tranh bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp, tình báo của đế quốc Mỹ và tay sai cài lại theo kế hoạch hậu chiến; đập tan âm mưu và hoạt động của bọn phản động lưu vong xâm nhập, móc nối với bọn phản động trong nước âm mưu gây bạo loạn, lật đổ chính quyền.

Trong sự nghiệp đổi mới, lực lượng CAND đã tham mưu giúp Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về công tác Công an trong tình hình mới. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tham mưu đề xuất và trực tiếp giải quyết nhiều vụ, việc phức tạp liên quan đến vấn về tôn giáo, dân tộc, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa - tư tưởng.

Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng đại của đất nước. Chủ động phòng ngừa và liên tục mở nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức.

Ghi dấu ấn mạnh mẽ, làm nức lòng người dân

Làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tại Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT của đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước khẳng định: Lực lượng CAND đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra; giữ vững ANQG, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, ngoài nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH của đất nước, Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (Khóa XII), sớm nghiên cứu, xây dựng, thực hiện Đề án 106.

Sự kiện Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo dư luận.

Tại Hội nghị, đã công bố Nghị định số 01, ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày ký.Theo Nghị định Chính phủ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi, tổ chức bộ máy Bộ Công an được xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế; tập trung đầu tư cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở.

Trong nỗ lực đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Công an đã công bố kế hoạch cắt giảm 6 Tổng cục, gần 60 đơn vị cấp Cục và gần 300 đơn vị cấp Phòng. Ở cấp địa phương, 20 Cảnh sát PCCC ở địa phương sau một thời gian thành lập, nay cũng được sáp nhập vào Công an tỉnh, thành phố và tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp huyện, giảm hơn 500 đơn vị cấp Phòng, gần 1.000 đơn vị cấp Đội.  Lực lượng Công an cấp xã, thị trấn được xây dựng theo hướng tinh nhuệ, chính quy.

Trước mắt, bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự tiến tới thống nhất trên toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan.  Nếu tính cả Bộ Công an  và địa phương thì có khoảng 800 đơn vị cấp phòng sẽ bị cắt giảm.

Đây được coi là “một cuộc cách mạng lớn”, không chỉ là quyết tâm chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mà còn là quyết tâm của cả Bộ máy, từ Bộ Chính trị cho đến Quốc hội, Chính phủ…

Đồng thời, thể hiện tính tích cực, chủ động, tính gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính trị.

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của  Bộ Công an tổ chức  tại Thủ đô Hà Nội vừa qua, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh những thành tích, chiến công lực lượng CAND trong nửa chặng đường của năm 2019: Từ đầu năm đến nay, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an đã triển khai quyết liệt các chủ trương, biện pháp nêu trong Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an, nhằm thực hiện mục tiêu giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH trong mọi tình huống, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững trật tự, kỷ cương, an toàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước, giữ gìn bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công của lực lượng CAND; nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Lực lượng Công an trong công tác đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, đấu tranh làm thất bại âm mưu, diễn biến của các thế lực thù địch.

6 tháng đầu năm tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của nước ta rất tốt. Các tổ chức quốc tế đều đánh giá Việt Nam phát triển kinh tế cao và ổn định; các lĩnh vực văn hoá xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân không ngừng tăng lên; quốc phòng, an ninh ổn định, TTATXH được bảo đảm, vị thế đất nước tăng lên.

“Có được điều đó có sự đóng góp rất to lớn của Lực lượng Công an. Hội nghị Mỹ - Triều, Đại lễ Vesak... đều có hàng nghìn người nước ngoài đến Việt Nam hay các lễ hội, sự kiện lớn trong nước có hàng vạn người tham gia như lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên... nhưng lực lượng Công an nhân dân đã đảm bảo an ninh, an toàn một cách chủ động. Không phải nước nào cũng làm được như vậy, để người dân, bạn bè quốc tế có niềm vui trọn vẹn”– Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lực lượng Công an đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, TTATXH; chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo sát đúng, kịp thời đề xuất cấp uỷ, chính quyền các cấp về chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân; đấu tranh làm thất bại âm mưu, diễn biến của các thế lực thù địch...

Lực lượng CAND đi đầu, xung kích trong nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH của đất nước, xứng danh là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép vững vàng trên chặng đường dài đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT