Từ 0 giờ ngày 19/7/2021: Hà Nội dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi