Tư duy, nhận thức mới về bảo vệ an ninh quốc gia

Tư duy, nhận thức mới về bảo vệ an ninh quốc gia

Trả lời phỏng vấn báo chí, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định 5 dấu ấn nổi bật, thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, gương mẫu, đi đầu trên các mặt công tác của Đảng uỷ Công an Trung ương sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Với mong muốn lan toả sâu rộng những kết quả này, nhóm phóng viên Báo CAND thực hiện loạt bài viết tổng hợp, phân tích những dấu ấn nổi bật đó.

Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, tác động nhiều mặt tới an ninh quốc gia.

 
Lực lượng Công an luôn gương mẫu, đi đầu trên các mặt công tác.
Lực lượng Công an luôn gương mẫu, đi đầu trên các mặt công tác.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân, Đảng uỷ Công an Trung ương đã kịp thời tham mưu, dự báo về chính sách đối nội, đối ngoại, ứng xử quốc gia, giữ vững ANTT, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Chủ động về chiến lược, bảo đảm an ninh "từ sớm, từ xa"

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tích cực tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ để giữ vững thế chủ động chiến lược, góp phần hoàn thiện các định hướng lớn, chủ trương, quyết sách quan trọng về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích và an ninh quốc gia. Đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, đến nay đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo chuyển biến sâu sắc trên các mặt công tác của toàn lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên Công an xã bán chuyên trách - "Cánh tay nối dài" góp phần bảo đảm ANTT ở cơ sở tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên Công an xã bán chuyên trách - "Cánh tay nối dài" góp phần bảo đảm ANTT ở cơ sở tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả có tính đột phá: Nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh bên ngoài, bên trong, từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ, từ cơ sở, ngay từ khi mới có biểu hiện hình thành, không để diễn biến phức tạp.

Tập trung kiềm chế, từng bước xoá bỏ các vấn đề an ninh phức tạp, kéo dài nhiều năm. Đấu tranh xử lý quyết liệt với các đối tượng chống phá trọng điểm, kể cả từ bên ngoài biên giới quốc gia, tạo răn đe, bảo đảm các yêu cầu chính trị, đối ngoại, góp phần nâng cao uy tín, vị thế đất nước.

Qua đó, đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng của đất nước; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, SEA Games 31... được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao nâng cao, hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn quá trình xây dựng và phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị nội bộ, nền tảng tư tưởng của Đảng, an ninh văn hoá, an ninh kinh tế. Bảo đảm ngày càng vững chắc an ninh xã hội, an ninh tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Bảo đảm an ninh mạng, xây dựng không gian mạng ngày càng an toàn, lành mạnh, trật tự, kỷ cương. Nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh chủ quyền lãnh thổ...

Lực lượng Công an bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.
Lực lượng Công an bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Đảng uỷ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo nhận diện, phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình tội phạm, đề ra nhiều giải pháp căn cơ phòng, chống tội phạm xuyên suốt trong và sau dịch COVID-19, phát hiện, xử lý sớm các phương thức, thủ đoạn tội phạm mới.

Do vậy, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Chỉ đạo đổi mới và triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, lan toả trong xã hội.

Đổi mới tư duy, nhận thức và hành động trong các mặt công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, động lực, nguồn lực; đặt an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người dân lên trên hết, trước hết.

Chủ động tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều chủ trương, giải pháp hoàn thiện thể chế, khắc phục những sơ hở, thiếu sót và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Gương mẫu, đi đầu thực hiện các giải pháp bảo đảm "an ninh con người"

Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo nhiều giải pháp mới có tính đột phá, bảo đảm chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông và phòng cháy, chữa cháy, cá thể hoá, gắn trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ phụ trách địa bàn đối với lĩnh vực được phân công và xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tạo chuyển biến rõ rệt, luồng sinh khí mới cho xã hội, từng bước kiềm chế và làm giảm TNGT, giảm các vụ cháy nổ, bảo đảm tốt hơn an ninh con người, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

CBCS Đoàn Bộ Công an Việt Nam trở về sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục thảm hoạ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.
CBCS Đoàn Bộ Công an Việt Nam trở về sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục thảm hoạ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đảng uỷ Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc.

Trong đó, đã chỉ đạo tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp chăm lo, thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, văn minh.

Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các nhà hảo tâm xây dựng hàng chục nghìn ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn về nhà ở, nhà bán trú cho học sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh bằng nguồn vốn xã hội hoá (xây dựng, cải tạo, sửa chữa gần 13.000 ngôi nhà với tổng số tiền hơn 508 tỷ đồng), từ đó, góp phần chuyển hoá địa bàn, giải quyết từ gốc rễ vấn đề bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh con người, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Lực lượng CAND xác định "lợi ích của công dân Việt Nam đi đến đâu thì công tác an ninh được thiết lập và bảo đảm đến đó", "lấy con người, lấy công dân làm trung tâm", "người dân là đối tượng phục vụ, đối tượng thụ hưởng".

Do đó, công tác bảo đảm ANTT không chỉ giới hạn ở phạm vi lãnh thổ, biên giới quốc gia mà là những vấn đề an ninh phi truyền thống, vấn đề quốc tế mà nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế có trách nhiệm, trong đó có vai trò, nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Trong nhiệm kỳ, lần đầu tiên lực lượng CAND cử các sĩ quan - "sứ giả hoà bình" tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, cử Đoàn công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả sau thảm hoạ động đất, tích cực "bảo vệ an ninh con người", thể hiện sự lớn mạnh, trưởng thành, vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an trong thực hiện các nhiệm vụ quốc tế.

Cùng với đó, tích cực truyền tải thông điệp về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đấu tranh phản bác những luận điệu vu cáo, xuyên tạc về tình hình Việt Nam tại các diễn đàn, cơ chế đối thoại an ninh, tăng cường sự đồng tình ủng hộ của nhiều nước trong bảo vệ an ninh chủ quyền biển, đảo và đấu tranh với hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam...

Theo Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trong bối cảnh cục diện chính trị thế giới đang đứng trước những thay đổi có tính thời đại; những nhân tố có thể gây đột biến, bất lợi từ bên trong gia tăng, đặt ra yêu cầu rất cao đối với bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân so với những năm trước đây. Các vấn đề an ninh phi truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp, sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra những thách thức chưa từng có đối với bảo vệ an ninh quốc gia, đòi hỏi tiếp tục bám sát, quán triệt và triển khai có hiệu quả quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa" với biện pháp, cách làm cụ thể, với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT