Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức phong trào hành động cách mạng, tập hợp - giáo dục thanh niên

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, ở bài viết này, tôi đề cập và đi sâu phân tích vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào tổ chức phong trào hành động cách mạng, tập hợp - giáo dục thanh niên trong giai đoạn mới của đất nước hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng nội dung và phương thức của phong trào hành động cách mạng thanh niên trong tình hình mới

Mở rộng phong trào Thanh niên xung phong, Thanh niên tình nguyện trong thời kỳ mới với những nội dung mới

Trước đây đã có các phong trào Ba sẵn sàng, Năm xung phong, Ba xung kích làm chủ tập thể… Chúng ta đã tổng kết và đánh gia cao những bài học kinh nghiệm.

Việc tổng kết Phong trào không phải là biết mà điều quan trọng là  vận dụng các bài học quý giá đó vào hoàn cảnh cụ thể ngày hôm nay. Điều cốt lõi là phải khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quật cường trong tình hình mới. Mãi mãi ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ:

Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên.

Chúng ta khẳng định là luôn luôn phải có Phong trào Thanh niên trên tất cả các lĩnh vực.  

Phong trào Thanh niên xung kích trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước ta có Phong trào Ba sẵn sàng và Phong trào Năm xung phong, trong đó mỗi Phong trào đều bao gồm cả 2 nhiệm vụ mà ngày nay ta gọi là Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc cần được triển khai với nội dung và phương thức như sau:

Giảng dạy trong nhà trường gắn với các bộ môn Công dân giáo dục, Quân sự, Lịch sử, các hoạt động ngoại khoá…

Xây dựng Học kỳ Quốc phòng gắn với các kỳ nghỉ hè bổ ích. Đề nghị với Nhà nước pháp chế Học kỳ Quốc phòng để có nội dung và phương thức giáo dục ý thức và kỹ năng quân sự bảo vệ Tổ quốc, kỹ năng an ninh cho Thanh Thiếu Nhi. Ta nhớ lại, phong trào Hướng đạo sinh trước đây đã giúp cho Thanh thiếu Nhi những kỹ năng sống rất tốt.

Phối hợp với Bộ Quốc phòng, tổ chức phong trào xây dựng các khu vực kinh tế - Quốc phòng, bảo về biên cương và biển đảo của Tổ quốc.

Phong trào Thanh niên tiến quân vào khoa học, kỹ thuật với nội dung cuộc cách mạng 4.0

Cần làm cho thanh niên hiểu rõ về tác động tích cực của cuộc CMCN 4.0 là điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế ở nước ta và thúc đẩy quá trình hội nhập. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự, những thành tựu công nghệ của Cách mạng 4.0 có thể ứng dụng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Nếu biết đón đầu, chủ động phát huy mặt tích cực của cuộc CMCN 4.0, đời sống nhân dân được nâng cao là điều kiện để hạn chế tội phạm và tệ nạn xã hội phát sinh.

Phong trào Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Tổ chức các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp như tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên.

Tìm kiếm và phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên: hình thành cơ sở dữ liệu về ý tưởng khởi nghiệp; tham gia xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên

Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp: cung cấp những kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ.

Xây dựng chương trình hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp: thành lập Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp của Trung ương Đoàn.

Nghiên cứu, kiến nghị các cơ quan chức năng ban hành, bổ sung các chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đối với thanh niên.

Phong trào Công trình thanh niên, Công trường thanh niên

Nhiều bài học bổ ích từ Phong trào Công trình thanh niên, Công trường thanh niên cho ta những bài học quý và cần được phát huy. Thông qua các hoạt động để tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tinh thần tự giác, đoàn kết, phát huy sức trẻ.

Phong trào rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh trong thanh niên

Tình hình đạo đức, lối sống trong thanh thiếu nhi bị xuống cấp nghiêm trọng. Đây là vấn đề đáng báo động. Muốn có bước chuyển biến phải có phong trào đồng bộ, Đoàn chủ trì và các lực lượng cùng tham gia.

Phong trào văn hoá, văn nghệ trong thanh niên

Hoạt động văn hóa, văn nghệ luôn là nhu cầu được đông đảo thanh niên yêu thích và nhiệt tình tham gia. là sợi dây thắt chặt tinh thần đoàn kết, thân ái giữa các đoàn viên, thanh niên và giữa các chi đoàn với nhau, giúp cho con người lấy lại được sự cân bằng giữa công việc và giải trí, thư giãn về tâm lí để hoàn thành công việc được tốt nhất.

Phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” cho chúng ta những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh. Phong trào văn hoá, văn nghệ trong thanh niên.

Phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng ý chí kiên cường

Ngay từ những ngày đầu của Cách mạng Tháng Tám Bác Hồ đã coi Thể dục, Thể thao có tính quốc sách, Người nói: “Phải nâng cao sức khỏe cho toàn dân, biện pháp tích cực nhất là luyện tập Thể dục, đây là một công việc không tốn kém và khó khăn gì”.

Thể thao thành tích cao, nhất là bộ môn bóng đá là Quốc hồn, Quốc tuý. Vì thế một Phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng ý chí kiên cường, đạt thành tích cao trong bóng đá sẽ thu hút và tập hợp được thanh thiếu nhi.

Phong trào tham gia mạng xã hội lành mạnh

Trung bình một người sử dụng internet tại Việt Nam dành 2 giờ 37 phút mỗi ngày cho mạng xã hội, cho thấy loại hình thông tin này ngày càng giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống tinh thần của người dân.

Bên cạnh mặt tích cực, môi trường mạng bộc lộ nhiều mặt trái, đòi hỏi người sử dụng cần có kiến thức nhất định và hình thành thói quen ứng xử "có văn hóa" trên mạng xã hội.

Từ thực tiễn ấy, đòi hỏi phải có Phong trào thanh niên sử dụng mạng xã hội lành mạnh, có trách nhiệm với cộng đồng.

Phong trào hiến kế xây dựng Đảng vững mạnh và xây dựng Nhà nước pháp quyền

Thanh niên ngày nay có trình độ học vấn và hiểu biết rất cao. Đây lả tài sản quý của quốc gia. Nếu Đoàn và Hội biết khích lệ và tạo điều kiện thì họ có cơ hội đống góp rất lớn cho đất nước, kể cả việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thông qua những hoạt động ấy tạo cơ hội cho tuổi trẻ được cống hiến và trưởng thành.

Cần vận dụng nhiều hình thức như đối thoại, phản biện: Thanh niên hỏi, lãnh đạo trả lời. Những ý kiến của các bạn trẻ nêu ra được giải đáp trực tiếp, rõ ràng, tạo không khí dân chủ trong đất nước.

Phương thức tổ chức phong trào

Bài học kinh nghiệm lâu nay là: Sáng kiến của phong trào thường được bắt đầu từ cơ sở. Phong trào Ba sẵn sàng là vậy. Chúng ta cần biết trân trọng và nhân rộng những phong trào hay của cơ sở ra cả nước.

 Nêu cao tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến. Từ hồi Bác Hồ còn sống Phong trào Người tốt việc tốt được nhân rộng và lan toả. Ta phải học kinh nghiệm của Bác, nâng lên tầm nghệ thuật và tận dụng tối đa các phương tiện thông tin truyền thông.

Mỗi khi nghiên cứu đề xuất phong trào cần cần nhắc:

Tính thiết thực và hiệu quả.

Tính hấp dẫn, hào hứng đối với mỗi đoàn viên, thanh niên.

Tính tự nguyện để họ nhận thấy tham gia hoạt động là rất cần thiết cho mình.

Cán bộ là cốt lõi và phải có nhiều sáng kiến xây dựng phong trào

Đối với cán bộ Đoàn, Bác Hồ đòi hỏi:

Việc gì cũng cần phải thiết thực: nói được, làm được.

Chống bệnh quan liêu, vô cảm.

Chống cách lãnh đạo chung chung, chỉ tay năm ngón.

Cần đi sâu, đi sát điều tra nghiên cứu để đưa ra những việc làm mới, không nhàm chán.

Cần phải khuyến khích, thu góp, bổ sung và phổ biến rộng rãi những sáng kiến hay, những kinh nghiệm tốt của quần chúng.

Cần phải đi sâu vào đời sống, hiểu rõ tâm lý của các lớp thanh niên và giúp đỡ họ giải quyết các vấn đề một cách thiết thực.
 

Xây dựng Đoàn vũng mạnh, mở rộng Mặt trận thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Coi trọng Điều lệ Đoàn:

Cũng như Điều lệ Đảng, Điều lệ Đoàn rất quan trọng. Bác Hồ đã trực tiếp cho ý kiến cụ thể về Dự thảo Điều lệ Đoàn để trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III năm 1961. Người khẳng định vai trò, vị trí của Đoàn trong hệ thống chính trị của đất nước; khẳng định những chức năng cơ bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Theo Người, củng cố tổ chức Đoàn là điều kiện tiên quyết để mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
Chúng ta cần làm cho thanh niên hiểu được tư tưởng của Bác Hồ.

Coi trọng Điều lệ Hội, tập hợp rộng rãi và giáo dục thanh niên

Cũng như Điều lệ Đoàn, Điều lệ của Hội rất quan trọng. Đó là cơ sở để tổ chức tập hợp thanh niên, góp phần giáo dục, đào tạothanh niên. Tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh về Mặt trận thanh niên là:

“Đoàn kết và tổ chức thanh niên một cách rộng rãi và vững chắc”, tạo ra những loại hình tập hợp thích hợp với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, với từng trình độ, đặc điểm và tâm lý thanh niên.

Khắp nơi có đoàn thể nhân dân, đó là những tổ chức của dân, “phấn đấu cho dân, bênh vực quyền của dân, liên lạc mật thiết nhân dân với Chính phủ”.

Đáp ứng nguyện vọng Thanh niên thời đại mới

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên.

Có thể nói, mọi đối tượng thanh niên (công nhân, nông dân, bộ đội, cán bộ KHKT, học sinh, sinh viên…) đều tìm thấy trong những lời chỉ dẫn ân cần của Bác Hồ các giá trị định hướng cho suy nghĩ và hành động của mình trong tình hình hiện nay.

Trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với thanh niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định tiềm năng, vai trò, vị trí to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, luôn tin tưởng và nhìn nhận thanh niên theo quan điểm phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất coi trọng vai trò của nhà nước trong công tác thanh niên. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Người đã chỉ thị thành lập Bộ Thanh niên rồi Nha Thanh niên trong chính phủ để chăm lo công tác thanh niên. Người căn dặn công tác thanh niên “phải liên hệ với các lực lượng của chính phủ”. Điều này có nghĩa là muốn đưa công tác thanh niên đạt đến kết quả như mong muốn, trước hết Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo và tổ chức sự phối hợp giữa nhiều lực lượng trong đó vai trò của Chính phủ là vô cùng quan trọng.

Liên kết và phối hợp để tạo thành sức mạnh tổng hợp. Đây là bài học kinh nghiệm của các phong trào trước đây.

Với Bộ giáo dục và Đào tạo, đi sâu vào các hoạt động trong các nhà trường. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương Đoàn với Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội để tao môi trường giáo dục toàn diện. Thực hiện tốt 3 phương diện: Nhà trường - Gia đình - Xã hội.

Với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc:

Xây dựng con người mới, biết ứng xử văn hoá, góp phần vào một xã hội an bình.

Đưa phong trào Thể dục, Thể thao lên cao trào mới. Nhận thức Thể dục, Thể thao đỉnh cao, nhất là bóng đá, là niềm tự hào của đất nước và của từng địa phương.

Du lịch là mũi nhọn, là đột phá. Phong trào Thanh, Thiếu niên tham gia Du lịch toàn diện để nâng cao hiểu biết và nâng cao trình độ ngoại ngữ lên tầm cao mới. Thông qua Du lịch để rèn luyện và phát triển toàn diện, cũng như tao ra tính năng động, sáng tạo trong hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh du lịch Homestay

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội có vai trò quan trọng trong lĩnh vực gia đình và xã hội.

Công tác truyền thông trở nên vô cùng quan trọng trong thời kỳ cách mạng 4.0 và mạng xã hội bùng nổ. Đây vừa là nội dung, vừa là phương thức

Kết luận

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thực hiện Di chúc của Bác Hồ, một việc làm rất có ý nghĩa là chúng ta cùng nhau ôn lại và nghiên cứu sâu chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức phong trào hành động cách mạng, tập hợp - giáo dục thanh niên.

Những phân tích ở trên cho thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên là sự tổng kết lý luận và hoạt động thực tiễn của Người được nâng lên tầm cao qua các thời kỳ cách mạng. Tư tưởng đó của Bác đang và sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta trên con đường xây dựng, tổ chức thanh niên thành lực lượng cách mạng. Bác luôn luôn căn dặn,  phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vì hạnh phúc, tương lai tương sáng của tuổi trẻ và của đất nước.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT