Chương trình trải nghiệm Học làm chiến sĩ Công an với chủ đề “Đi để biết - Học để sống”

Chương trình góp phần thiết thực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt hướng tới việc đào tạo, giáo dục truyền thống, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho các thế hệ thanh thiếu niên nhi đồng.

Nguồn: ANTV
Đã xem:3385

Thư viện video khác